‘Slagvaardig en met opgewekte energie’

Tekst Hester Jansen

Beeld Maarten Feenstra

Jolanda van Tongeren zorgt ervoor dat het belangrijke verantwoordingswerk dat vaak achter de schermen plaatsvindt, verbonden wordt met het beleid en met de politieke praktijk. Dat is een van de redenen waarom ze de winnaar is van de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar.

Jolanda van Tongeren zit niet alleen met haar neus in de cijfers maar is een verbinder

Veel mensen hebben er verstand van hoe gemeentelijke middelen moeten worden uitgegeven; het talent om de impact van beleid te meten en uitgaven te verantwoorden is een stuk zeldzamer. De Ambtenaar van het Jaar 2019, Jolanda van Tongeren is strategisch adviseur Business Accounting en blinkt uit doordat zij in haar gemeente Almere op zeer aansprekende wijze de uitgaven in het sociaal domein helpt verantwoorden. Door collega’s wordt ze omschreven als slagvaardig, betrouwbaar en betrokken. En bovendien: een vrouw met opgewekte energie die er lol in heeft om ingewikkelde en taaie financiële materie toegankelijk te maken, zodat niet alleen de collega’s het snappen, maar zodat sociale uitgaven ook aan de gemeenteraad en aan de Almeerse bevolking helder kunnen worden toegelicht en verantwoord. Geen wonder dus dat ook wethouder Julius Lindenbergh (financiën, sport, digitalisering en dienstverlening) met Van Tongeren wegloopt. Dankzij haar loopt de gemeente Almere een jaar vóór op de implementatie van de nieuwe recht­matigheids­verantwoording die vanaf 2021 wettelijk verplicht wordt. Op dit moment geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af; vanaf 2021 wordt het college van B&W zélf hiervoor verantwoordelijk. Die rechtmatigheidsverantwoording wordt in de toekomst vervolgens gecontroleerd door de externe accountant. Almere wachtte de wetswijziging niet af, maar ging onder leiding van Van Tongeren alvast met de nieuwe werkwijze aan de slag.


Verbinder

Ze mag dan van huis uit accountant zijn, de Ambtenaar van het Jaar 2019 zit niet uitsluitend met de neus in de cijfers; zij is óók nog eens een verbinder. Jolanda van Tongeren zoekt niet alleen de samenwerking met andere gemeenten maar ook met zorginstellingen en met accountants. Dat veel mensen haar expertise en persoonlijkheid waarderen, blijkt uit het feit dat ze regelmatig wordt gevraagd om presentaties te geven over “anders verantwoorden“ of “horizontaal toezicht”, onder meer door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, grote accountantsbureaus en zorgaanbieders.


Kernwaarden

Kortgeleden heeft Almere haar vijf kernwaarden geformuleerd en het lijkt wel of Jolanda van Tongeren hiervoor model heeft gestaan: slagvaardig, hartelijk, inventief, samen, betrouwbaar. Slagvaardigheid blijkt uit haar “plan van aanpak sociaal domein” voor de jaarrekening, wat elk jaar weer grote waardering van de accountant oplevert. Hartelijk is Jolanda van Tongeren volgens iedereen die met haar werkt, met oprechte interesse voor wat er in het persoonlijk leven van collega’s speelt. Haar inventiviteit blijkt eruit dat ze met eenvoudige voorbeelden en tekeningen complexe materie inzichtelijk weet te maken. Samenwerken doet Van Tongeren veel met andere afdelingen en betrouwbaar is tot slot de kern van het accountancyvak: iets wat zij als kwaliteitsreviewer van de jaarrekening volkomen geïnternaliseerd heeft. Met de belichaming van de Almeerse kernwaarden is Jolanda van Tongeren niet alleen de ideale gemeenteambtenaar, het levert haar ook nog eens de prijs van Ambtenaar van het Jaar 2019 op. ◼

Deel dit artikel