Gemeente Tilburg Beste Overheidsorganisatie van het Jaar

Moedig experimenteren

Tekst Bas Nieuwenhuijsen

Beeld VOM

Een gemeente die lef toont, samenwerkt, investeert en haar verantwoordelijkheid neemt op regionaal niveau. De gemeente Tilburg is de Overheidsorganisatie van het Jaar.

Uitgelaten nemen werknemers van de gemeente Tilburg hun prijs in ontvangst

‘Tilburg slaat bruggen’

‘De gemeente Tilburg heeft een indrukwekkende en tastbare transformatie doorgemaakt. Van een klassiek dienstenmodel naar netwerkmodel, van spelbepaler naar een van de spelers in complexe krachtenvelden. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het Spoorpark, dat is gerealiseerd op basis van een burgerinitiatief, het grootste burgerinitiatief van Nederland.’ Aldus de jury die Tilburg uitverkoos tot Overheidsorganisatie van het Jaar. Het is een oordeel dat Peter Kok, directeur van Bibliotheek Midden-Brabant, onderschrijft. ‘De gemeente luistert goed naar wat er leeft in de stad. Initiatieven vanuit de inwoners worden omarmd. Tilburg toont ook lef: tijdens de crisis is toch geïnvesteerd in onder meer de LocHal, de oude werkplaats in de herontwikkelde Spoorzone waar locomotieven werden gerepareerd en waarin wij sinds begin dit jaar zijn gevestigd. Wij waren van begin af aan bij de herontwikkeling betrokken. Het is een bruisende, creatieve plek geworden, die wereldberoemd is.’


Benaderbaar

Ook kantonrechter Paul Rouwen is lovend over de gemeente Tilburg. ‘We werken goed samen op het gebied van schuldhulpverlening. We sturen elkaar aan, houden elkaar wakker. De gemeente is benaderbaar, stelt zich actief op, en zoekt inventieve oplossingen. Er is gekozen voor een geïntegreerde aanpak, waarbij de gemeente ook over de grenzen van de eigen afdelingen heen kijkt. Het schuldenoffensief van Tilburg is echt het beste in Nederland en ik zeg dan ook wel eens tijdens zittingen: “U hebt geluk dat u in Tilburg woont”. Mijn mond valt er echt van open, als ik hoor wat ze voor elkaar krijgen bij de schuldsaneringen.’

Regionaal speelt de gemeente ook een belangrijke rol, zegt Bas Kapitein, programmadirecteur Regio Hart van Brabant. ‘Hart van Brabant is een samenwerkingsverband van negen gemeenten.Tilburg heeft een centrale rol en is vaak trekker, maar heeft echt een open oog en oor voor de andere regiogemeenten. Tilburg slaat bruggen en neemt daarbij haar verantwoordelijkheid. De gemeente heeft de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in de regio, in mensen, middelen en lobbykracht. Er is dan ook een goede bestuurlijke en ambtelijke verstandhouding. Wat ik erg mooi vind, is dat de gemeente nadrukkelijk ruimte laat om te experimenteren, waarbij er ook fouten mogen worden gemaakt. De gemeente staat daarbij open voor inbreng van buiten de eigen organisatie, om te kunnen leren en beter te worden. Daar is moed voor nodig.’ ◼

Deel dit artikel