Challenge brengt technologie en arbeidsmarkt samen

Tekst Bas Nieuwenhuijsen

Beeld Dimitry de Bruin

De ontwikkelaars van technologie en de arbeidsmarkt leven nog grotendeels langs elkaar heen. Daar brengt de Coalitie voor Technologie en Inclusie verandering in, onder meer met de Challenge Technologie voor Inclusie.

‘Digitale technologieën kunnen juist een goede oplossing zijn’

Veel mensen met een beperking staan op de arbeidsmarkt nog langs de zijlijn. Inzet van technologie kan deze mensen helpen om mee te doen aan het werkproces. Een slimme bril die instructies zichtbaar maakt of een exoskelet voor mensen die fysiek zwaar werk doen; het zijn maar twee voorbeelden van technologische hulpmiddelen. Overigens kunnen deze hulpmiddelen niet alleen van nut zijn voor mensen met een beperking maar ook voor andere werknemers. Zo worden exoskeletten bijvoorbeeld ook gebruikt bij het ministerie van Defensie voor het onderhoud van straaljagers.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV vinden het belangrijk dat mensen met een beperking kunnen participeren op de arbeidsmarkt en werken daarom samen met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers met een beperking, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en beleidsmakers in de Coalitie voor Technologie en Inclusie. Om de ontwikkelaars van digitale technologie, werkgevers en werknemers met een beperking met elkaar in contact te brengen en tot nieuwe oplossingen te prikkelen, schreef de Coalitie de Challenge Technologie voor Inclusie uit. Technologie-ontwikkelaars, werkgevers en werknemers moesten samen een plan indienen. Uit meer dan twintig innovatieve voorstellen heeft een jury er zeven gekozen als winnaars (zie hieronder). Die projecten lopen nu als pilots.


Congres

Maar de Challenge is zeker niet het enige dat de Coalitie onderneemt op dit gebied. Op 12 december bijvoorbeeld organiseerde de Coalitie, samen met de Kennisalliantie Inclusie en Technologie, het congres De kracht van inclusieve technologie in de Jaarbeurs in Utrecht. Het congres is bedoeld voor werkgevers, werknemers, ontwikkelaars van technologie en iedereen die verder is geïnteresseerd in het inzetten van technologie om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. ◼


De zeven winnaars van de Challenge

Maakt werk zichtbaar

Maak BV richt twee werkplekken in voor mensen met een visuele beperking. Op de ene werkplek is een eSight bril die de taken vergroot. De andere heeft een Orcam (voorlees)bril die geschreven instructie omzet in spraak.


Cobot en exoskelet

Werkzaak Rivierenland gaat bij vier werkgevers een exoskelet inzetten om werknemers die fysiek zwaar werk doen te ontlasten. Bij Werkzaak Rivierenland zelf wordt een cobot (robot die samenwerkt met mensen in een gemeenschappelijke werkomgeving, red.) in­­gezet voor het organiseren van pallets.


Speaksee spraakherkenning

Speaksee is een systeem van microfoons dat spraak omzet naar tekst en doven en slechthorenden helpt in hun communicatie. De microfoon vangt de spraak op en zet die binnen een seconde om naar tekst in verschillende kleuren per persoon.


Magazijnbeheer met een slimme bril

Metafors heeft een magazijn (5000 m³) waar zeven mensen met een arbeidsbeperking werken met een praktijkbegeleider. Ze krijgen een slimme bril waarin instructies worden geprojecteerd.


Communiceren met beelden

Samen met mensen met een lichte verstandelijke beperking is een app ontwikkeld om aan de hand van beelden makkelijker te kunnen praten met andere mensen over wat voor hen belangrijk is. In deze pilot wordt getest of de app Ebb werkt en toegevoegde waarde heeft op de werkvloer.

Groen gedragen

Het snoeien van heggen is zwaar werk en vergt veel concentratie. In deze pilot wordt elektrisch gereedschap ingezet in combinatie met omgevingssensoren, die signalen geven om de kwaliteit van het werk te bewaken.


Goed omgaan met je energiebalans

In deze pilot van Onbeperkt aan de Slag worden bestaande applicaties en apps getest om werknemers met een beperking te helpen hun energiebalans te monitoren en te behouden. Het energiemanagementsysteem biedt inzicht in energieverbruik en planning.

Deel dit artikel