Top 12 Ambtenaar van het Jaar 2019

Wie zijn de andere tien finalisten?

Tekst Marc Notebomer

Jolanda van Tongeren van de gemeente Almere en Dennis van Heteren van de gemeente Emmen zijn de gelukkige winnaars van de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2019. Maar wie zijn de andere tien finalisten?

Mohamed Hoesein

Manager Jobhunters, gemeente Amsterdam

‘Mijn team bestaat sinds de oprichting van de Amsterdamse Aanpak Statushouders in 2016. We bieden de Amsterdamse statushouders duale trajecten, bij voorkeur van werken en leren. De afgelopen 3 jaar hebben we meer dan twaalfhonderd statushouders naar werk begeleid. Meer dan 70 procent is bijstandsonafhankelijk en de rest werkt parttime. Als ambtenaar moet je 24 uur per dag beschikbaar zijn voor de mensen voor wie je het doet. Mijn doel is om meer social impact te hebben: ik wil de aankomende 5 jaar meer dan vijfduizend bijstandsgerechtigden duurzaam naar werk begeleiden.’


Heidi Roks-Mauritz

Coördinerend beleidsmedewerker,

ministerie van Financiën, gemeente Amsterdam

‘Ik ben al jaren actief om te kijken hoe we het Nederlandse belang, de bereikbaarheid van Nederland, zo goed mogelijk kunnen behartigen. Het bij elkaar brengen van verschillende meningen en belangen zie ik een als mooie uitdaging: wat is nodig om te doen, waar zit draagvlak en wat is politiek haalbaar. Uiteindelijk resulteerde dat begin dit jaar in de aankoop van 14 procent aandelen in Air France-KLM op de beurs. De uitdaging: om in dit project zowel voldoende draagvlak te creëren als de transactie geheim en onder de radar te houden.’

Paul Waagmeester

Expert Vastgoed en Infrastructuur,

ministerie van BZK

‘Ik wil dingen goed doen en maak in het proces graag iedereen tevreden. Niet door iedereen naar de mond te praten maar door te begrijpen waar wensen en vragen vandaan komen en wat ik daarin kan betekenen. Met een hoop bevlogen mensen in het team maken wij samen het verschil voor de gebruiker, voor de belastingbetaler, en ook voor het behalen van rijksdoelen rondom bijvoorbeeld duurzaamheid. Ook zorgen we voor een ongestoorde bedrijfsvoering van vrijwel elke rijksoverheidsorganisatie door beveiligingsrisicomanagement zijn plek te laten vinden binnen een project.’

Henny van Rij

Coördinerend beleidsmedewerker,

ministerie van LNV

‘Mijn grootste prestatie is dat ik het onderwerp dier­ethiek op de kaart heb gezet. Dieren zijn waardevol omwille van zichzelf en niet alleen omdat ze een functie kunnen hebben voor de mens. Hun belangen dienen te worden meegewogen bij het maken van beleid. Ik breng dus in feite de ethische dimensie in een beleidsvraagstuk. Mijn wens? Dat iedereen duurzaam gaat. Overigens heb ik zelf ook nog stappen te zetten. Ik probeer namelijk om zo veel mogelijk diersoorten in het wild te zien, maar dat gaat al een aantal jaren gepaard met vliegschaamte.’


Zabit Sahan

Juridisch medewerker helpdesk,

Nederlandse Emissieautoriteit

‘Mijn werk probeer ik zo goed mogelijk te doen. Ook probeer ik oog te houden voor de maatschappij en daaraan een bijdrage te leveren. Think global, act local vind ik een mooie uitdrukking die ik me probeer eigen te maken. We leven met zijn allen op deze mooie planeet en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze gezond te houden. Als overheid moeten we dienend zijn. Dat wil zeggen: we moet bedrijven niet zodanig sanctioneren dat ze financieel omvallen, maar ervoor zorgen dat we samen de gestelde (milieu)doelen bereiken.’


Jaap van Dooren

Manager Kwaliteit, UWV

‘Ik kijk naar de waarden die ons werk bepalen en start van daaruit met “doen”. Omdat burgers die van ons afhankelijk zijn vaak geen tijd hebben om op onze plannenmakerij te wachten. Ik ben een “niet-bureaucratisch” persoon in een bureaucratische organisatie. Ik kan goed luisteren naar wat er gebeurt in de praktijk waar medewerker en burger elkaar ontmoeten. Een bucketlist? Die heb ik niet. Maar als ik dan toch wat moet wensen: in het publieke domein echt werk maken van maatwerk voor burgers.’


Peter van Duijnhoven

Vakspecialist Regiobeheer, waterschap Limburg

‘Wat kan ik doen voor de ander, is mijn grootste drijfveer. Innerlijk gedreven door mijn missie om natuur en water te beschermen en altijd rekening houdend met belangen van mensen die hier anders in staan. Mijn motto: oordeel vrij met een diep besef dat de wereld is zoals hij is. Het verschil heb ik vaak gemaakt door de doelen van het waterschap uit te leggen, bijvoorbeeld op momenten dat er weerstand of wantrouwen was. En door mensen in hun kracht zetten. Dat is waar ik persoonlijk de meeste voldoening uit haal. Soms is dit één stap vooruit en twee stappen terug.’


Jolanda Fiseler

Clustermanager Concern­administratie,

ministerie van SZW

‘Hoe ik mezelf zie? Energiek en goedlachs. Motiverend en geduldig richting mensen. Vasthoudend en soms ongeduldig op de inhoud. Ook word ik gelukkiger van een 8 dan een 6. In die zin kun je mij om een boodschap sturen, ik regel het wel. Mijn stelregels: 1) het is niet erg als je een fout maakt, als je er maar open over bent, 2) ik wil graag tijdig geïnformeerd zijn. Tot slot, ook ik maak fouten.’

Dennie Kip

Medewerker Facilitaire Zaken, gemeente Deventer

‘Een enthousiaste teamplayer die graag resultaten behaalt. Zo zou ik mezelf omschrijven. Ik ben iemand die makkelijk contacten legt en het belangrijk vindt om deze goed te onderhouden. Schakelen tussen de verschillende niveaus binnen de organisatie is van nature op mijn lijf geschreven en een groot pluspunt binnen mijn functie en bijbehorend werkveld. Ook ben ik een verbinder binnen mijn team en probeer ik mijn collega’s te motiveren om zich verder te ontwikkelen.’

Karin Pastoor

Teamleider Basisregistraties/GEO-informatie en Archief, SWO De Wolden Hoogeveen

‘Ik behandel iedereen gelijk en geef ook iedereen gelijke kansen. De voorwaarde hierbij is wel dat men betrokken en loyaal is. Daarnaast zoek ik altijd de verbinding op en stimuleer ik deze tussen de medewerkers en de teams. Binnen mijn huidige werkomgeving, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, heb ik in korte tijd verschillende afdelingen samengevoegd. Bij deze afdelingen zijn zowel organisatorisch als procesmatig zaken anders ingericht. Dit, zonder dat er medewerkers op de reservebank zijn gekomen. Ze hebben juist kansen gekregen in hun loopbaan.’


Deel dit artikel