Digitalisering gaat razendsnel

Hoe houden we
iedereen aan boord?

Tekst Bas Nieuwenhuijsen

Beeld Dimitry de Bruin

Het is een mooi streven: sneller internet, snellere service aan de kassa, snellere treinen. Maar hoe zorgen we dat we iedereen aan boord houden? Digitale Inclusie, dat wil het kabinet. De breed samengestelde Alliantie Digitaal Samenleven zet er de schouders onder.

Een dag zonder vlees, een dag zonder auto’s... maar een dag zonder digitaal actief te zijn? Is het nog mogelijk? Digitalisering is niet meer weg te denken. We checken van alles en nog wat online. Hoe het gaat met vrienden, hoeveel saldo je nog hebt, wanneer het stopt met regenen en hoe laat de trein gaat. Vraag je de weg aan een voorbijganger, dan is de kans groot dat hij je aanraadt om je telefoon te checken. Maar als je nou niet digitaal vaardig bent?


Schriftelijk en digitaal

Veel communicatie, met de overheid maar ook met bedrijven of gewoon onderling, verloopt schriftelijk en digitaal. Kun je niet appen? Dan zit je niet in de appgroep van ouders die kinderen naar het sportveld brengen en weet je dus niet wie wanneer rijdt. Berichten van de overheid kun je niet bekijken, laat staan digitaal een inkomenswijziging doorgeven, informatie over zorg gaat ook vaak digitaal en ga zo maar door.

Digitalisering raakt iedereen: jongeren, ouderen, ouders, laaggeletterden, mensen met een beperking, werknemers, werkgevers. Als je niet over de gewenste digitale vaardigheden beschikt, ben je al snel kwetsbaar. Maar ook mensen die juist in extreme mate wél digitaal vaardig zijn en die het lastig vinden om alles in balans te houden, die technostress ervaren, zijn kwetsbaar.


Alliantie Digitaal Samenleven

De Alliantie Digitaal Samenleven (ADS) is geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bestaat naast andere departementen zoals Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit heel veel partners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en wetenschap die gezamenlijk willen zorgen dat iedereen zelfstandig, gezond en veilig mee kan blijven doen, ondanks en ook dankzij digitalisering. Er is geïnventariseerd welke groepen het grootste risico lopen om extra kwetsbaar te worden of aan de kant te komen staan. Nu wordt bekeken hoe dit het beste kan worden aangepakt en worden acties afgesproken, die het komende jaar worden uitgevoerd. De groepen waar de ADS zich in eerste instantie op richt zijn jongeren die volwassen worden en zelf verantwoordelijk zijn voor hun digitale administratie, starters op de arbeidsmarkt (ook startende zzp’ers) of werknemers die te maken hebben met grote veranderingen in hun werkomgeving (van online werkroosters tot robotisering), ouderen en mensen die hun netwerk geheel of gedeeltelijk zien wegvallen, bijvoorbeeld door baanverlies, doordat ze scheiden of doordat hun partner overlijdt.

Er zijn al veel mogelijkheden om mensen te helpen om ook in de digitale samenleving mee te komen, of het nou bijvoorbeeld de arbeidsmarkt betreft of scholing, vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk of nog iets anders. Zo is het programma Tel mee met Taal – de aanpak van het kabinet om laaggeletterdheid tegen te gaan – uitgebreid naar digitale vaardigheden. De ADS zoekt naar synergie tussen bestaande initiatieven van publieke en private partijen en zoekt aanvullend naar innovatie en creatieve oplossingen waarbij digitale technologieën kunnen helpen, want deze technologieën zorgen niet alleen voor uitdagingen, maar kunnen juist ook een goede oplossing zijn. Denk aan spraakcomputers of een digitale jobcoach die mensen stap voor stap kan uitleggen wat de bedoeling is van een werktaak of robots die helpen bij zware taken in de zorg. ◼


Meer mensen kunnen dankzij digitalisering langer en gezonder doorwerken. De partners in de ADS delen en benutten hun kennis, expertise en netwerken. Zij nodigen iedereen die wil meedoen uit om met hen samen te werken. Het maakt niet uit wie je bent. Heb je een goed idee, sluit je dan aan en mail naar contact@digitaalsamenleven.nl.

Deel dit artikel