Rustig boegbeeld

Tekst Bas Nieuwenhuijsen

Beeld VOM

Samenwerken, solidair met zijn medewerkers, betrouwbaar, luisterend, een drijvende kracht. Het zijn kenmerkende eigenschappen van de Overheidsmanager van het Jaar, Sylvo Thijsen, directeur van Staatsbosbeheer.

Sylvo Thijsen, met links van hem directeur Publieke Gezondheid Amsterdam José Manshanden en burgemeester van Breda Paul Depla en rechts minister van BZK Raymond Knops en de andere twee genomineerden: directeur Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk Anne Coenen en directeur Eenvoudig Beter Rosemarie Bastianen

‘Hij heeft een feilloos gevoel voor verschillende belangen’

Toen Thijsen bij Staatsbosbeheer begon, stapte hij midden in het zware weer, constateert de jury die hem verkoos tot Overheidsmanager van het Jaar. ‘Staatsbosbeheer stond aan de vooravond van een krimpopdracht en het bestaansrecht als publieke organisatie stond op losse schroeven. Sylvo zorgde ervoor dat de organisatie zich ontwikkelde van een conservatieve organisatie tot een groen nutsbedrijf dat de verbinding met de buitenwereld zoekt. Door het gesprek aan te gaan met betrokkenen, wist hij een breder draagvlak te creëren voor de nieuwe koers van de organisatie. Ook nu, in het zware weer rondom de Oostvaardersplassen en het bosbeheer, laat Sylvo zien dat hij richting kan geven aan zijn personeel en hen ruggensteun biedt in een moeilijke tijd.’


Essentaksterfte

Leen Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland heeft de directeur van Staatsbosbeheer leren waarderen in de kwestie rond het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. ‘Staatsbosbeheer raakte plotseling betrokken bij een maatschappelijk conflict. Hij heeft daarop goed en snel gereageerd. Hij is alert, solidair met zijn medewerkers, flexibel, analyserend en communicatief. Daarbij is hij betrouwbaar en rolvast. Hij doet het samen met zijn team, waarvan hij het boegbeeld is. In de omgang is hij aimabel, iemand die niet snel geïrriteerd is of spanningen oproept.’

Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, kent Thijsen dankzij de samenwerking tussen hun organisaties bij een omvangrijk bomenplantproject. ‘Veel essen worden aangetast door de essentaksterfte,’ vertelt ze. ‘Die bomen moeten worden vervangen, maar Staatsbosbeheer heeft daar het budget niet voor. Shell investeert in de natuur om CO2–uitstoot te compenseren, dus Staatsbosbeheer is een mooie partner voor ons. Sylvo is een fijne, rustige man, die zijn verhaal duidelijk vertelt en een persoonlijke verbinding maakt. Hij is luisterend, menselijk en persoonlijk. We gaan samen 5 miljoen bomen planten, een deel staat al, en we ontwikkelen een platform waarbij ook andere partners kunnen aanhaken.’


Baken van rust

Bij zijn aantreden had Thijsen nog een verschil van inzicht glad te strijken: de erfpacht die drinkwaterbedrijf Dunea aan Staatsbosbeheer betaalt voor het gebruik van een duingebied. Dunea-directeur Wim Drossaert en hij vonden elkaar in het gemeenschappelijke belang van natuurbeheer, en besloten het geld dat Dunea moet betalen in een gezamenlijk Groenfonds te storten. Drossaert: ‘Sylvo is een fijne partner om mee samen te werken, omdat hij een feilloos gevoel heeft voor de verschillende belangen die stakeholders kunnen hebben. Hij weet als geen ander dat samenwerken, vertrouwen opbouwen, belangen afwegen en soms meebewegen voor een breder maatschappelijk belang, een must is in huidige tijden. Hij laat ook graag zijn creativiteit los in het vinden van oplossingen in dossiers die soms onoplosbaar lijken te zijn. Een baken van rust in woelige tijden buiten de deur.’ ◼

Deel dit artikel