Kennis is essentieel om bij te sturen

SZW start thematisch onderzoeksprogramma

Tekst Bas Nieuwenhuijsen

Beeld Dimitry de Bruin

De verwachting is dat de aard, inhoud en kwaliteit van ons werk sterk worden beïnvloed door nieuwe digitale technologieën. Maar hoe en in welke mate precies, is onduidelijk. Een thematisch onderzoeks­programma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) moet meer duidelijkheid verschaffen.

‘Eerlijk, veilig en gezond werk met kansen voor iedereen’

SZW zet zich onder meer in voor eerlijk, veilig en gezond werk op een arbeidsmarkt die inclusief is, dus met kansen voor iedereen. Om dat te bewerkstelligen, is meer inzicht nodig in de ontwikkeling en implementatie van nieuwe digitale technologieën, de gevolgen voor het werk, arbeidsomstandigheden en de vraag naar vaardigheden. De Nationale Wetenschapsagenda biedt ministeries de mogelijkheid om onderzoek te stimuleren naar thema’s die voor hen in het bijzonder relevant zijn. SZW is in samenspraak met NWO bezig om een thematisch onderzoeksprogramma te definiëren in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Het programma zal er vooral op gericht zijn meer te weten te komen over de concrete invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen op organisatieniveau.


Programma

Het onderzoek kent vier speerpunten:

  • Studies die het ontwikkelproces van digitale technologieën in kaart brengen (op organisatieniveau)
  • Onderzoek naar het beslisproces en het implementatieproces van digitale technologieën (op organisatieniveau)
  • Analyses die de gevolgen van implementatie van digitale technologieën voor werkenden inzichtelijk maken (op organisatieniveau)
  • Onderzoek naar de algemene gevolgen van de implementatie van digitale technologieën voor arbeid en de sociale zekerheid binnen Nederland (op macroniveau)


Deze speerpunten zijn vertaald naar zes kennisvragen. Deze zijn niet alleen gericht op de ontwikkeling, implementatie en adoptie van digitale technologieën, maar ook op de consequenties voor de werkdag, de inhoud en de kwaliteit van het werk. Ook is er aandacht voor de impact van technologieën op de vereiste vaardigheden en competenties van werkenden en de participatiekansen die de slimme inzet van technologie kan opleveren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Veranderingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt zijn van alle tijden. Technologische ontwikkelingen zijn evenmin een nieuw verschijnsel. Ze overkomen ons niet, we hebben er zelf een rol in en kunnen ze – tot op zekere hoogte – bijsturen. Kennis is daarvoor essentieel. ◼

Deel dit artikel