Aedes

Corporaties en gemeenten

Samen werken aan goed wonen

Beeld Aedes

Met gemeenten en 32 andere partijen hebben woning­corporaties de Actieagenda Wonen opgesteld. Niet voor niets met de titel Samen werken aan goed wonen. Voor alle grote opgaven van de volkshuisvesting geldt: we kunnen het niet alleen. We willen het ook niet alleen. Het regeer­akkoord van het kabinet sluit goed aan bij de Actieagenda.

Martin van Rijn (r.) overhandigt een oproep tot samenwerking aan de voorzitter van de VNG Jan van Zanen

Nu is het tijd om door te pakken en te versnellen. En dat vereist intensieve samenwerking met provincies en gemeenten. Daar worden immers de bouwlocaties gekozen en ontwikkeld, en renovatie en verduurzaming geprogrammeerd. Daar willen we afspraken maken over gecoördineerde aanpak voor wonen, zorg, welzijn en veiligheid. Alleen zo kunnen we samen de leefbaarheid in wijken en buurten verbeteren.

Sneller en meer In de Actieagenda Wonen staat welke investeringen mogelijk zijn nu de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Woningcorporaties willen daarover graag prestatieafspraken maken. Meer nieuwbouw staat of valt met het beschikbaar komen van bouwlocaties en met snellere procedures. Werken aan leefbaarheid vergt samenwerking tussen organisaties in de wijk. Corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties moeten dus afspraken maken met lokale overheden. Van de nieuwe minister kunnen en mogen we meer regie verwachten. Dat gaat helpen bij het maken van keuzes en het sneller uitvoeren van plannen. De nood is hoog en de samenleving mag van ons verwachten dat we er alles aan doen om het woningtekort aan te pakken. Woningcorporaties hebben de hulp van gemeenten nodig. Samen kunnen we sneller en meer. ◼

Martin van Rijn, voorzitter Aedes, vereniging van woningcorporaties

Scan de QR-code en beluister de podcast Wat bedoelen we met échte sociale huurwoningen

Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren om zoveel mogelijk mensen aan een fijn huis te helpen:

1. Zorg voor voldoende sociale huurwoningen.

 • Neem 30 procent echte sociale huurwoningen op in ieder nieuwbouwproject.
 • Stel meer en sneller bouwlocaties beschikbaar.
 • Bied ruimte aan flexibele woningen.
 • Vereenvoudig en versnel procedures voor vergunningen en inspraak.

2. Bied alle inkomensgroepen betaalbare woningen.

 • Maak concrete prestatieafspraken met woningcorporaties en huurders: betaalbare woningen voor starters, middeninkomens en senioren.
 • Werk actief aan het voorkomen van huurachterstanden en schulden.
 • Help huurders sneller door te stromen met regelingen en verhuiskostenvergoedingen.

3. Pak regie voor leefbare wijken waarin inwoners zich thuis voelen.

 • Neem het voortouw bij samenwerking in wijken.
 • Zorg voor een goede begeleiding van inwoners die kwetsbaar zijn.
 • Hanteer een urgentiebeleid en verdeel de schaarse woonruimte zo eerlijk mogelijk.
 • Heb oog voor de woonbehoeften van ouderen.

4. Werk samen aan de verduurzaming van de woningvoorraad.

 • Plan samen met woningcorporaties de verduurzaming van wijken.
 • Stimuleer de aanleg van warmtenetten.
 • Stel lokaal geen extra eisen aan de duurzaamheid van nieuwbouw.

Deel dit artikel