EEN GOEDE START MET EEN NIEUWE RAAD

Verkiezingen achter de rug en direct effectief van start met een nieuwe raad? De griffieFIT is een nieuwe tool van Necker van Naem waarbij u tegen lage kosten snel inzicht krijgt in wat u kunt doen voor een optimale fit tussen raad en griffie. Wat is de onder­steunings­behoefte en hoe kunt u dit handen en voeten geven als werkgevers­commissie en/of als griffier? De griffieFIT helpt bij deze vraag in vier korte stappen. De doorlooptijd is vier weken. Zo kunt u nog voor de zomer van start met de doorontwikkeling van de griffie op het gebied van werkzaam­heden, kennis, competenties en capaciteit. Lees hiernaast hoe de griffieFIT in zijn werk gaat.

MEER WETEN?

of neem contact op met Evert Jan Kruijswijk Jansen via evertjan@necker.nl.