TIJDSCHRIFT HET WATERSCHAP
VERNIEUWD VANAF 1 JANUARI 2019

Waterschappen leveren een onmisbare bijdrage aan de zorg voor schoon en voldoende water en droge voeten. De overkoepelende vereniging van waterschappen, de Unie van Waterschappen, stelt met het tijdschrift Het Waterschap thema’s als veiligheid, waterkwaliteit, klimaatadaptatie, duurzaamheid, circulaire economie en internationale waterproblematiek centraal. Ook wordt aandacht besteed aan terreinen als water en stad, gebiedsontwikkeling, natuur, wegbeheer, bodemdaling, ondergrond en de kust.


Met ingang van 1 januari 2019 verschijnt Het Waterschap niet tien keer maar vier keer per jaar (februari, mei, september en november). Naast de rubrieken die u gewend bent, vindt u meer ruimte voor debat, diepgravende, journalistieke aritkelen, interviews en reportages. Ook is Het Waterschap voortaan als e-zine te bekijken.

LEZERS

Het Waterschap richt zich op dijkgraven, waterschaps­bestuurders, secretaris-directeuren, waterschapsdirecteuren, overige medewerkers van de waterschappen, bestuurders en ambtenaren bij de rijksoverheid, provincies en gemeenten, leden van de Eerste en Tweede Kamer, het bedrijfsleven en overige instellingen die aan de waterschappen zijn gelieerd.

GRATIS ABONNEMENT

Bent u werkzaam als bestuurder of ambtenaar bij de overheid (rijk, provincie, gemeente of waterschap) dan heeft u recht op een gratis abonnement. Vraag nu een abonnement aan op het magazine of het e-zine via

Het Waterschap wordt uitgegeven door