Gezocht: ambtenaren
met een mening!

Ambtenaren laten meedenken en meepraten over allerlei onderwerpen, waardoor Nederland -en de ambtelijke functie- nog mooier en aantrekkelijker wordt. Via het Ambtenarenpanel is het mogelijk.

In het Ambtenarenpanel kan elke ambtenaar op een laagdrempelige manier zijn of haar mening geven over interessante en actuele onderwerpen.

Door lid te worden van het ambtenarenpanelgeef je als ambtenaar anoniem jouwmening over actuele thema’s. De resultatenworden gepubliceerd in het magazinePubliek Denken en op de website www.publiekdenken.nl. Schrijf je vandaag nog invia de website www.ambtenarenpanel.nl en ontvang een gratis digitaal abonnement op het magazine Publiek Denken!