Bent u de nieuwe publieke professional?

Krijg dan grip op datgene wat ertoe doet!

Netwerkvorming, transities in de fysieke leefomgeving en in het sociaal domein, digitalisering en bestuurlijke veranderingen. Van hedendaagse publieke professionals wordt veel gevraagd. Permanente innovatie, participatief werken en lerend vermogen lijken de enige constante. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuw elan, een andere aanpak en mindset. Is de nieuwe publieke professional op deze uitdagingen voorbereid?

Het Kenniscentrum Publieke zaak van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen helpt publieke professionals, hun organisaties en hun omgeving beter inzicht te krijgen in de veranderingen en grip krijgen op datgene wat ertoe doet. Innovatie en transformatie in de publieke sector gaan over professionaliseren, over ‘anders’ organiseren, over nieuwe technologie en nieuwe routines, over anticiperen in beleid of over veranderende denkbeelden en normen. De lectoren en onderzoekers van Kenniscentrum Publieke zaak ondersteunen hierbij met onderzoek, advies en begeleiding.

Enkele bijzondere projecten:

Project 1: Toekomstlabs Noord-Limburg

De verenigde gemeenten in Noord-Limburg hebben de wens om samen met alle betrokken partijen en bewoners te ontdekken hoe ‘goed samenleven’ er in de toekomst uit kan zien en hoe die te realiseren is. Vanuit de ‘transformatie visie’ (denken en doen vanuit de leefwereld) zijn er Toekomstlabs Noord Limburg ontstaan waarin sociale, vaak ingewikkelde, leefkwesties (leefbaarheid, integratie en sociale samenhang) centraal staan.

Project 2: Evaluatie STIPS

De gemeente Nijmegen probeert de samenhang in het aanbod van informatie en advies in het sociale domein te vergroten en de overlap in dienstverlening te verminderen. Hierbij staat de vorming van gebiedsgerichte informatiepunten (Stips) voor en door bewoners en ervaringsdeskundigen centraal. Deze STIPS zijn in 2017 in meerdere stadsdelen van start gegaan. Voor de uitvoerende organisatie Bindkracht 10 voert Kenniscentrum Publieke Zaak een ontwikkelingsgerichte evaluatie met alle betrokkenen uit.

Project 3: Lerend op avontuur

In het project ‘Lerend op avontuur’ in de Achterhoek gingen we met lokale partners op zoek naar de factoren die bijdragen aan een lerende regio: een regio waarin sprake is van intensieve, structurele samenwerking in een netwerk van onderzoek, opleiders, lokale overheden en maatschappelijke instellingen.

Word de nieuwe publieke professional!

Transities in het sociaal domein, netwerkvorming, burgerparticipatie … de veranderingen stapelen zich op. Dit biedt kansen! Ook voor jou? Ontwikkel je tot professioneel leider en leer anders kijken, denken en handelen. In september start bij de HAN de deeltijdopleiding:

Jouw opleiding? Kom naar de Open Avond op 13 maart 2019!