Goed werkgeverschap, slimme coalities en burgerbetrokkenheid

Tekst Rianne Waterval

Beeld Nico Alsemgeest

Aa en Maas is een gewaardeerde partner voor inwoners en bedrijven en beschikt over een innovatieve houding. Meer dan voldoende redenen om het waterschap uit te roepen tot Beste Overheidsorganisatie van 2018.

Burgemeester Jan van Zanen feliciteert de medewerkers van waterschap Aa en Maas met hun overwinning

‘De houding van het waterschap is proactief, open en constructief’

De jury, onder voorzitterschap van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen, ziet een zelfbewuste organisatie die concrete resultaten boekt en inzet op duurzaamheid. Daarbij wordt volop gebruikgemaakt van de digitale mogelijkheden, bijvoorbeeld in het eigen datalab.

Ook de slimme coalities en relaties die het waterschap aangaat, hebben indruk gemaakt. Zo levert Aa en Maas biogas aan de brouwerij van Heineken en de afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Voor de bierbrouwer niet de financieel meest gunstige business case, maar wel een met de grootste maatschappelijke meerwaarde.

Het waterschap is geen handhavende overheid meer in de traditionele betekenis, valt te lezen in het juryrapport. Een goede samenwerking met inwoners en bedrijven, daar wordt nu op ingezet. Eric Somers, betrokken bewoner en pachter van het natuurgebied Diezemonding kan hierover meepraten. Hij is vol lof over de communicatie van het waterschap rond de renovatie van de zuivering in ‘s-Hertogenbosch. ‘Er is vertrouwen, de lijntjes zijn kort en ik heb echt het gevoel dat ik serieus word genomen.’

De houding van het waterschap is proactief, open en constructief, stelt hij. ‘Door de buurtbewoners vroegtijdig bij bouwplannen te betrekken, is ons niets opgelegd. Natuurlijk zetten ze kaders uit, maar daarbinnen is heel veel mogelijk. En door duidelijk te communiceren weten wij wat eraan zit te komen.’

Regie

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de bedrijfscultuur en het HRM-beleid. Dit signaleert ook Bart de Zwart, programmamanager A&O-fonds Waterschappen. ‘Aa en Maas is een koploper in de sector op het terrein van HRM-beleid,’ zegt hij. ‘Medewerkers hebben regie over hun eigen loopbaan.’ Er worden bijvoorbeeld geen functioneringsgesprekken meer gevoerd, maar gelijkwaardige waarderingsgesprekken. Ook zijn er geen strak ingekaderde functieprofielen, maar globale rolbeschrijvingen per project. De interne mobiliteit is hoog en zo’n 80 procent van de ruim 400 medewerkers maakt gebruik van het persoonsgebonden budget voor ontwikkeling.

En dit werpt zijn vruchten af, ziet De Zwart. Dat de jury onder de indruk is van het enthousiasme en de gedrevenheid van de medewerkers verbaast hem niets. ‘Het waterschap scoort bovengemiddeld als het gaat om medewerkerstevredenheid,’ vertelt De Zwart. ‘Het landelijk gemiddelde van het ziekteverzuim ligt boven de 5 procent, Aa en Maas zit daar met zo’n 3,5 procent ruim onder.’

Aa en Maas is een lerende organisatie en staat open voor innovaties op HR-thema’s, benadrukt hij. ‘Door continu te investeren in de individuele ontwikkeling van medewerkers kun je als overheidsorganisatie blijven voldoen aan de veranderende maatschappelijke en technische eisen. En dat is precies waarin Aa en Maas zich onderscheidt. Dat maakt deze prijs meer dan verdiend.’ ◼

De jury was onder de indruk van het enthousiasme en de gedrevenheid van de medewerkers


Deel dit artikel