Anne Langenesch wint
Publiek Denken Top 100

Tekst Marc Notebomer

Beeld Merlin Daleman

Anne Langenesch is de winnaar van de Publiek Denken Top 100 Beste Ambtenaar van het Jaar 2018. Niet alleen doet de programmamanager Omgevingswet van de gemeente Zaanstad haar werk in een zeer complexe omgeving, ook komen collega-ambtenaren uit andere Nederlandse gemeenten bij haar op bezoek om hun licht op te steken. Voor de jury is Langenesch het voorbeeld van een excellente ambtenaar: iemand die veel meer doet dan van zijn of haar rol mag worden verwacht.

De jury van de Publiek Denken Top 100 is het dit jaar razendsnel eens over drie beste kandidaten. Maar wie de winnaar moet worden, dat vergt wat meer discussie. Sowieso vinden de juryleden het lastig om ambtenaren uit verschillende overheidslagen en met diverse werkzaamheden tegen eenzelfde meetlat te leggen. ‘Het zijn allemaal waardevolle mensen. Hoe besluit je of iemand een ‘zes’ of een ‘acht’ is? Het is appels met peren vergelijken.’

Toch hebben de juryleden wel degelijk een antwoord op de vraag aan welke eisen de Beste Ambtenaar van het Jaar 2018 moet voldoen. Hij of zij maakt impact en is aansprekend en vernieuwend bezig. Bovendien stelt hij of zij het publieke belang voorop en stelt de relatie met de burgers centraal. Ook de persoonlijkheid van de ambtenaren speelt ook een rol, want daar maken ze het verschil. Een van de juryleden zegt: ‘Het gaat erom of ik warm loop voor iemand, bij mezelf denk: met hem of haar wil ik wel samenwerken.’

Ook de omgeving waarin men werkt, speelt een rol, aldus de jury. De complexiteit ervan. Maar waar de juryleden vooral naar kijken is: excellentie. Wat brengt een kandidaat extra mee in vergelijking met iemand anders die dezelfde functie uitvoert? Doet iemand meer dan van zijn of haar rol wordt verwacht?


Criteria:

De Beste Ambtenaar van het Jaar 2018:

 • Verbindt buiten met binnen en vice versa
 • Heeft aantoonbare bijzondere resultaten geboekt
 • Zet mensen in hun kracht
 • Heeft altijd de maatschappelijke opgave(n) voor ogen
 • Is een vakman of -vrouw op zijn of haar terrein maar ook in de ambtelijke context waarin hij of zij opereert
 • Heeft lef en innoverend vermogen
 • Toont ondernemerschap
 • Is kwetsbaar, nieuwsgierig, reflecterend en lerend
 • Is politiek-sensitief maar durft kritisch te zijn en tegengas te geven

 Voorzitter is Han Polman, commissaris van de Koning van de provincie Zeeland en voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Verder nemen in de jury zitting: Eveline de Kruijk (secretaris-directeur van Waterschap Drents Overijsselse Delta), Ida Oostmeijer-Oosting (gemeentesecretaris Emmen), Hedzer Pathuis (winnaar PD Top 100 2017 en projectmanager stationsgebied gemeente Utrecht), Peter Reesink (hoofddirecteur Personeel van het ministerie van Defensie), Hans Schutte (directeur-generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs), Monique Vogelzang (inspecteur-generaal van het Onderwijs) en Ellen Viergever (hoofd afdeling Organisatiebeleid van het ministerie van BZK).

PD Top 12

 1. Anne Langenesch, programmamanager Omgevingswet, gemeente Zaanstad 
 2. Erik Masthoff, directeur Zorg en Behandeling, Dienst Justitiële Inrichtingen, Penitentiaire Inrichting Vught
 3. Marieke Jakobsen, beleidsmedewerker Slachtofferbeleid, ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Annelieke Selbach, wijkmanager, gemeente Etten-Leur 
 5. Marjon van der Maat, afdelingshoofd Dienstverlening, gemeente Tilburg 
 6. Dennis Santbulte, expert Vastgoed en Infrastructuur, Rijksvastgoedbedrijf
 7. Sibel Arikan, casemanager Veiligheidshuis, Dienst Justitiële Inrichtingen
 8. Colin Rijmers, verbinder tussen participatie en economie, gemeente Bronckhorst
 9. Juriaan van Kan, senior beleidsmedewerker Hoger Onderwijs, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Tessa Martens, clusterhoofd Consulaire aangelegenheden en reisadviezen, ministerie van Buitenlandse Zaken
 11. Monique Korsten, ecoloog, waterschap Limburg 
 12. Laurens Bijl, gelukscoördinator, gemeente Roerdalen

Samen creëren

Zoals gezegd, is de jury het snel eens over de drie beste kandidaten. Na een stevig debat wordt duidelijk wie er op de eerste, tweede en derde plaats terecht komen. Op 3 eindigt Marieke Jakobsen, beleidsmedewerker Slachtofferbeleid, ministerie van Justitie en Veiligheid. Op 2 staat Erik Masthoff, directeur Zorg en Behandeling, Dienst Justitiële Inrichtingen, Penitentiaire Inrichting Vught. De winnaar van 2018 is Anne Langenesch, programmamanager Omgevingswet van de gemeente Zaanstad.

Langenesch is in haar eentje met de Omgevingswet aan de slag gegaan, op een moment dat de consequenties van die wet nog niet te overzien waren. Zoals een van haar collega’s zegt: ‘Landelijk, regionaal en binnen de gemeente Zaanstad heeft zij op haar eigen charming way een hele beweging tot stand gebracht waarin vele collega’s en ketenpartners samen creëren.’ De jury waardeert met name dat Langenesch anderen inspireert ‘over gemeentegrenzen heen’. Vanuit andere Nederlandse gemeenten komt men kijken hoe Zaanstad met de Omgevingswet omgaat.

Langenesch geeft richting en heeft een voorbeeldfunctie, aldus de jury. Ook onderschrijft ze het oordeel van Langenesch’ leidinggevende dat ze heeft gezorgd voor een geheel nieuwe manier van samenwerken in de fysieke leefomgeving, waarbij inwoners, bedrijfsleven, ketenpartners met oog voor samenhang ambities nastreven. Dat ze de politieke betekenis van veranderingen in wetgeving en beleid goed voor ogen heeft, is nog een reden voor de jury om haar hoog te laten eindigen. Kort samengevat is Langenesch een excellente ambtenaar die medewerkers en partners heel snel meekrijgt en met elkaar in gesprek weet te krijgen. En dat past in de transitie die nu gaande is tussen overheid, externe partijen en bewoners. ◼

‘De ambtenaar van het jaar stelt het publieke belang voorop en de burger centraal’

Deel dit artikel