Overtuigend
rolmodel

Tekst Rianne Waterval

Beeld Nico Alsemgeest

Emine Özyenici, directeur Informatievoorziening en Inkoop op het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), zet zich met verve in voor een digitaal toekomstbestendig Nederland. Met haar authentieke leiderschapsstijl sleept zij de titel Overheidsmanager van het Jaar 2018 in de wacht.

Emine Özyenici (l.) is blij verrast met haar verkiezing tot Overheidsmanager van het Jaar. Rechts van haar de twee andere genomineerden: Rob Keet, teamleider Grootschalige Opsporing bij de Nationale Politie, en Desirée Curfs, directeur van het participatiebedrijf Stroomopwaarts van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 19 november overhandigt juryvoorzitter en commissaris van de Koning in Drenthe Jetta Klijnsma de prijs aan Emine Özyenici. De jury ziet haar als een rolmodel voor (toekomstig) leidinggevenden en is diep onder de indruk van de manier waarop de JenV-ambtenaar partijen met verschillende belangen weet te overtuigen van de gezamenlijke missie. Ook de wijze waarop Özyenici met haar directie actief naar buiten treedt, wordt gewaardeerd.

Johan Wiltvank is algemeen directeur van het Shared Service Center ICT van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Zijn organisatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, bouw, implementatie en het beheer van ict-werkplekken, applicaties en infrastructuur. Wiltvank: ‘Emine is resultaatgericht en altijd constructief. Ze is uitstekend in staat om de werkrelatie goed te houden. Ook als je het niet met elkaar eens bent.’

Nu de digitalisering zich met rasse schreden voortzet, vormt informatie een steeds belangrijker goed. ‘Binnen de justitiële keten werken op dit terrein veel partners samen,’ vertelt Wiltvank. ‘Emine is erg gedreven en zal altijd het bovenliggende belang van het ministerie van JenV laten prevaleren. Een veilige en rechtvaardige samenleving, dat is voor haar wat telt. Ze legt daarbij haar kaarten altijd open op tafel.’

'Een veilige samenleving is wat telt voor Özyenici'

Kritisch en alert

De Overheidsmanager van het Jaar schuwt het podium niet. Regelmatig staat Özyenici presentaties te geven of gaat ze in gesprek met betrokkenen. ‘Dat maakt haar heel benaderbaar,’ zegt Wiltvank. ‘Ook de jongere generatie heeft ze goed in het vizier. Bij events als Appathons en Blockathons, waarbij we groepen uitnodigen om in een kort tijdbestek een oplossing te zoeken voor een weerbarstig probleem, is ze vaak van de partij.’

Özyenici is tevens plaatsvervangend CIO op het ministerie. In die hoedanigheid zit zij geregeld om tafel met Menso Appeldorn, CIO bij het Centraal Justitieel Incassobureau. ‘Emine weet waar ze het over heeft en is open en oprecht. Een echte professional. Dat merk je bijvoorbeeld in de CIO-raad, maar ook tijdens andere bijeenkomsten. Ze weet de discussie vrijwel altijd treffend te leiden en samen te vatten met respect voor haar gesprekspartners. Tegelijkertijd blijft ze kritisch en alert.’ Appeldorn is vol lof over de wijze waarop Özyenici de verschillende onderdelen van het ministerie aan elkaar koppelt. ‘Als je in de JenV-ketens wilt samenwerken, is de verbinding van organisaties en systemen essentieel. Daarnaast schakelt ze moeiteloos tussen managers, medewerkers en organisaties buiten het bestuursdepartement.’

Binnen het zogeheten Informatieplan, dat is opgesteld door de CIO-raad, spelen gebruik, verbetering van de kwaliteit en deling een belangrijke rol. ‘Het gaat erom dat we informatie op een veilige manier digitaliseren en ontsluiten. Emine is te allen tijde bereid om hierover het gesprek aan te gaan, op haar kun je rekenen,’ aldus Appeldorn. ‘Deze titel geeft Emine de erkenning waar ze recht op heeft. Nu maar hopen dat de prijs er niet toe leidt dat ze wordt weggekaapt.’◼Deel dit artikel