‘Breder onderwijs is echt nodig’

Actieplan voor de
toekomstbestendige ambten
aar

‘De digitale samenleving vraagt om nieuwe vaardigheden’

Tekst Pieter Verbeek

Beeld Shutterstock

De gemeenten in ons land staan voor een aantal grote opgaven de komende jaren. Een daarvan is de digitale transformatie. Hoe kunnen ambtenaren mee komen met de snelle ontwikkelingen in het i-domein? De VNG Academie wil hen daarbij helpen. Met onder andere i-trainees en een gestructureerd onderwijsaanbod.

Van wendbare organisaties tot common ground. De gemeenten staan aan de vooravond van een grote digitale transformatie. Daarvoor zijn niet alleen meer mensen nodig die verstand van zaken hebben, de huidige ambtenaren moeten hun vaardigheden en kennis bijspijkeren om mee te kunnen met de snelle ontwikkelingen die de digitale samenleving met zich mee brengt.

De VNG Academie biedt momenteel de nodige opleidingen aan. Maar dat zijn vooral losse modules, zoals kunstmatige intelligentie, blockchain en i-bewustzijn. ‘Wat echt nodig is, is breder onderwijs,’ vertelt Miriam Voets, manager van de VNG Academie. ‘Onze ambitie is dan ook om een gestructureerd aanbod, samen met de lokale overheid, te ontwikkelen om hen te ondersteunen bij de professionele ontwikkeling van ambtenaren en bestuurders op het gebied van digitalisering, een soort actieplan.’


‘De huidige ambtenaren moeten hun kennis en vaardigheden bijspijkeren om mee te kunnen’

Generatie Z

De behoefte aan dergelijk onderwijs is dan ook groot vanuit de achterban van de VNG, stelt directeur Wendelien Tönjann van het Congres-en Studiecentrum, waar de VNG Academie onderdeel van is. ‘De i van informatiesamenleving wordt immers steeds belangrijker. De nieuwe generatie Z is bijvoorbeeld al heel erg ver met de daarvoor nodige vaardigheden en kennis. Als overheid lopen we daar echt in achter.’

De VNG Academie heeft al contact gehad met de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) om gezamenlijk het nodige onderwijsaanbod te ontwikkelen. RADIO is eind 2017 opgezet om de kwaliteit van het werken met IT bij de overheid te helpen verbeteren. Het doel is ambtenaren ervaring en deskundigheid over digitalisering en informatisering te laten opdoen, zodat zij toegerust zijn om IT als onderdeel van hun werk te beschouwen. Dat doet RADIO door ambtenaren zich te laten ontwikkelen, kennis uit te wisselen en praktisch aan de slag te laten gaan. ‘We verwachten dat we uiteindelijk de handen ineenslaan om dit goed te organiseren. Maar wij hebben afgesproken dat we ook voor onze eigen achterban leeractiviteiten ontwikkelen,’ zegt Tönjann. Volgend jaar wil de VNG Academie de ambities waarmaken. Zo start VNG Trainees, ook onderdeel van het Congres- en Studiecentrum volgend jaar met een pool van gespecialiseerde trainees. Voets: ‘We willen starten met jonge mensen die juist specifiek op dit thema werkervaring willen opdoen bij lokale overheden. Voor de gemeenten is dat goed, voor hen is de capaciteit echt een vraagstuk.’

De bereidheid om te betalen is er alleen nog niet altijd, volgens Tönjann. ‘De gespecialiseerde trainees zijn duurder dan gewone trainees. De urgentie moet daarom duidelijker op tafel. Om als gemeente alles op orde te krijgen, heb je tijd nodig. De ontwikkelingen in het I-domein gaan zo snel, dat krijg je nooit bijgebeend als je al achter loopt. Belangrijk is dat we de bestuurders meekrijgen. Zij moeten ambassadeur worden van het proces en de urgentie voelen en uitdragen. Daarvoor hebben ze wel een duidelijk verhaal nodig, waarmee ze naar de raad kunnen.’◼

Deel dit artikel