B/Move is succes voor jongeren en de organisatie

Belasting­dienst in beweging

Tekst Ellen Röling

Beeld Hilbert Krane

In deze krappe arbeidsmarkt zoekt ook de Belastingdienst naar nieuwe wegen om medewerkers te boeien en te binden. Vanuit haar eigen jongerenorganisatie B/Jong ontstond het initiatief voor B/Move. Jonge medewerkers krijgen de kans om naast hun eigen werk te adviseren in complexe vraagstukken op directieniveau, waarbij ze samenwerken met jongeren uit de hele organisatie. Het blijkt een schot in de roos.

Volgens Erik van ’t Geloof en Dorothé Cornelese is B/Move een goede en leerzame ervaring voor de hele Belastingdienst

Jonge medewerkers vinden hun eigen werk vaak leuk, maar ze hebben behoefte aan een extra prikkel, vertelt Dorothé Cornelese, bestuurslid van B/Jong. Uit een onderzoek onder onze leden blijkt dat ze bij voorkeur projectmatig werken, het liefst samen met andere jongeren. In B/Move zetten we daarom jongeren uit verschillende werkgebieden bij elkaar, dus fiscalisten, IT, HRM en Douane. Zo leren ze vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk te kijken en kunnen ze samen tot creatieve ideeën en adviezen komen.’

Door het project leren ze andere bedrijfsonderdelen kennen, aldus Cornelese. ‘Ze kunnen kennis overdragen en kennis opdoen en meer leren over de Belastingdienst, waardoor ze zich kunnen ontwikkelen en hun netwerk kunnen uitbreiden. Aan de directies de uitdaging om goede opdrachten aan te dragen waar de jongeren echt hun tanden in kunnen zetten. Er moet een uitdaging in zitten voor deelnemers, maar het moet ook iets opleveren voor de directie die de opdracht aanlevert, een win-winsituatie dus.’

‘Hun sterke persoonlijke groei verraste de jongeren zelf’

Gratis

Om te kijken of het idee zou werken, initieerde B/Jong een pilot waarvoor veel belangstelling was. Na een eerste oproep meldden zich al zo’n zestig jongeren aan. En via het netwerk van de Program Board, een groep van directeuren van Belastingdienst en Douane die het project sponsorden, kwam een zestal interessante opdrachten binnen via directies en directeuren. Cornelese: ‘Daar waren we heel blij mee. Directies krijgen tijdelijk een team van gedreven jonge mensen uit verschillende disciplines in hun organisatie, die naar hun uitdaging kijken en ook nog eens hart hebben voor de Belastingdienst. Gratis. Dan moet die opdracht wel van goed niveau zijn. Voor de eerste pilotronde begin 2020 wilden we aan de slag met twee opdrachten en acht deelnemers. Uit alle aanmeldingen selecteerden we twintig medewerkers die een pitch hielden voor de program board, waarin ze vertelden waarom ze wilden meedoen, welke ontwikkeling ze wilden doormaken en welke verwachtingen ze hadden.’

Op basis daarvan werden groepen samengesteld van mensen die bij elkaar en de opdracht pasten. Ieder werd gedurende een halfjaar voor 16 uur per maand vrijgemaakt voor het project. Later volgde nog een tweede pilotronde.

Verrassend

De pilot was een succes voor jongeren en voor de organisatie. Cornelese: ‘De projectgroepen wisten te verrassen met hun adviezen. Een van de opdrachten was een manier bedenken waarop de Belastingdienst jongeren ten tijde van corona op een goede manier bij de organisatie kon betrekken, zeker als ze net nieuw zijn. De groep die daarmee aan de slag ging, leverde een menukaart op met verschillende soorten maatregelen en de tijd, kosten en inspanning die ze zouden vergen. Deze kaart is intern ook daadwerkelijk uitgerold en gebruikt. Een andere opdrachtgever had een vraagstuk neergelegd waar ook z’n eigen organisatie nog een beetje zoekende in was. Maar de projectgroep kwam met een mooi en degelijk advies waar de opdrachtgever echt iets mee kon. Het hele advies is overgenomen en er zijn zelfs naar aanleiding van dit advies veranderingen binnen de organisatie doorgevoerd.’

Groei

Voor de jongeren bleek het een zeer goede en leerzame ervaring. Cornelese: ‘We zien bijvoorbeeld dat mensen die hebben meegedaan op allerlei andere plekken in de organisatie zijn terechtgekomen. Door het traject kregen ze meer inzicht in wat ze kunnen en wat ze leuk vinden. Dus je bevordert interne mobiliteit.’

Jongeren maken ook een sterke persoonlijke groei door, die henzelf kan verrassen, aldus Cornelese. ‘Een van de deelnemers wilde graag leidinggevende vaardigheden ontwikkelen en had gehoopt daar ervaring in op te doen. Maar het project was niet verlopen zoals verwacht en de groep had het lastig gehad. Tijdens de eindpresentatie bleek dat ze – door dit traject stap voor stap te doorlopen, hoe moeilijk het soms ook was – wel degelijk de persoonlijke capaciteiten had ontwikkeld die voor leidinggeven nodig zijn.’

Perspectief

Na de evaluatie werd het project in juni 2022 ondergebracht bij SSO SWITCH, een bedrijfsonderdeel dat zich onder meer richt op doorstroom en ontwikkeling van medewerkers. Als lid van de Program Board was directeur Erik van ’t Geloof ook persoonlijk bij B/Move betrokken: ‘De komende jaren gaan er veel mensen met pensioen. In deze krapper wordende arbeidsmarkt zal B/Move ons helpen om jongeren binnen te halen en vervolgens te boeien en te binden. We kunnen het perspectief bieden dat ze bij de Belastingdienst meer kunnen doen dan hun eigen werk. En dat ze snel verder kunnen groeien.’

Binnen SSO SWITCH wordt een aparte projectleider aangesteld om B/Move verder te professionaliseren en in de organisatie in te bedden. Van ’t Geloof: ‘Wat mij betreft wordt B/Move een vanzelfsprekend onderdeel van het loopbaantraject van medewerkers. Deelname aan het traject hoeft niet altijd te leiden tot doorstroom. Het kan ze ook de bevestiging geven dat hun eigen werk toch wel heel erg leuk is. Door mee te doen werken ze aan persoonlijke ontwikkeling en leren ze andere bedrijfsonderdelen kennen; eenmaal terug op hun werkplek hebben deelnemers meer begrip voor keuzes die in de organisatie worden gemaakt, waardoor ze nog beter in staat zijn hun werk te doen. Met als doel dat deelnemers achteraf met nog meer plezier aan het werk gaan en ze behouden blijven voor de Belastingdienst.’ ◼

Deel dit artikel