Slimme technologie in beeld

Tekst Pieter Verbeek

Beeld Ministerie van VWS

Koorts meten met een app of met een device je oma terugvinden die de weg naar huis kwijt is, omdat zij aan dementie lijdt. Innovaties genoeg in de zorg, maar zorgprofessionals en patiënten maken er nog niet gretig gebruik van. Daar wil de campagne Zorg van Nu verandering in brengen.

Met een website die meer dan 160 oplossingen bevat en een team dat bijna dagelijks het land intrekt, inspireert en motiveert de campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sinds afgelopen september zowel patiënten, mantelzorgers als zorgprofessionals om e-health en innovaties in de zorg te gebruiken.


Meer innovatie

De gedachte erachter is tweeledig, vertelt Arjen Elsemulder, projectleider Zorg van Nu. ‘We weten bij VWS dat er in de zorg nog te weinig gebruik wordt gemaakt van innovaties, maar dat wanneer professionals er wel gebruik van maken, ze er tevreden over zijn. Er bestaat een latente wens in de zorg naar meer innovatie. De tweede reden is dat slimme oplossingen professionals kunnen helpen efficiënter te werken en tijdswinst te boeken. Beide redenen willen we met deze campagne verder brengen.’


Bovendien past het volgens Elsemulder bij de ontwikkelingen en veranderingen in de zorg en maatschappij. Mensen willen langer thuis blijven wonen en meer zelf thuis meten. Mensen met een beperking willen graag zo veel mogelijk meedoen in de maatschappij.


Waarom zijn dan zo veel zorgprofessionals huiverig voor het gebruik van slimme apps en gadgets? Onbekend maakt onbemind, verklaart Elsemulder. ‘Mensen weten niet wat er allemaal beschikbaar is. Daarom willen we hen dat laten zien.’ Elsemulder noemt een aantal voorbeelden die meerwaarde bieden. Zoals sensoren voor goede nachtzorg in verpleeghuizen of gebruik thuis. Met big data wordt het leefpatroon van de cliënt in kaart gebracht. Als de sensoren een afwijking daarvan detecteren, bijvoorbeeld als iemand langer dan normaal in bed blijft liggen, dan gaat er automatisch een berichtje naar de mantelzorger, die dan poolshoogte kan nemen. En als de mantelzorger niet tijdig reageert, wordt automatisch de thuiszorg ingeschakeld.’


Bijna elke dag gaat een team van vier mensen vanuit de campagne het land in. Ze hebben diverse achtergronden, van zorg tot technologie. ‘We zijn getraind door VWS om te praten over producten en gesprekken te houden erover’, vertelt coördinator Esther Luijk. ‘We spreken mensen aan, vragen naar hun persoonlijke situatie en kijken of we er advies bij kunnen geven om een oplossing zo goed mogelijk te laten aansluiten. We willen mensen een goed gevoel geven. Mensen vinden technologie vaak een beetje eng. Zoals het idee dat robots ons werk gaan overnemen en dat we minder sociaal worden. Als we erover vertellen wat er allemaal is aan oplossingen worden ze meestal wel enthousiast.’


Facebook

Naast het team en de website, waar ook ervaringsverhalen en blogs te vinden zijn, heeft Zorg van Nu ook een groot bereik op Facebook. De posts worden gelezen door 150.000 mensen en het account heeft nu al 7500 volgers. ‘We zijn de grootste community op het gebied van zorg en innovatie op dit kanaal,’ zegt Elsemulder trots. ‘De gesprekken die mensen op Facebook voeren onderaan de posts en video’s zijn precies wat we willen met deze campagne. Daarin zie je echt dat het leeft, met name onder zorg­professionals.’◼

Deel dit artikel