Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij SZW

Zet een stap extra voor diversiteit en inclusie

Op het moment waarop deze special van Publiek Denken verschijnt, bevinden we ons in de tweede golf van de coronacrisis. Een van de vele gevolgen van die crisis is dat veel ambtenaren praktisch permanent thuiswerken en zich vaak bezig moeten houden met onderwerpen die coronagerelateerd zijn. Onder deze onvermijdelijke druk van “de dagelijkse dingen” moeten we ervoor oppassen dat we een belangrijk thema niet uit het oog verliezen: diversiteit en het streven naar een inclusieve organisatie.

Carsten Herstel: ‘Ik denk dat digitaal werken op grote schaal zal blijven’

Diversiteit is allereerst belangrijk om iedereen gelijke kansen te bieden op een baan, een inkomen, een zelfstandig bestaan. Maar ik ben er ook van overtuigd dat een inclusieve organisatie, met een divers samengesteld ambtenarenapparaat, goed is voor de overheid en daarmee voor de hele maatschappij. Een organisatie met mannen en vrouwen natuurlijk, maar ook met mensen met een arbeidsbeperking, met mensen die een niet-westerse achtergrond hebben, met mensen die anders denken. Door vertegenwoordigers van al deze groepen als publieke professionals in je organisatie te hebben, wordt het beleid diverser en verbetert de kwaliteit daarvan.

Eenzaam Diversiteit is belangrijk voor elke organisatie, maar helemaal voor de overheid, gezien de impact die het overheidshandelen op de hele maatschappij heeft. Waar dat besef soms op de achtergrond raakte, heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt hoe belangrijk het handelen van de overheid is. We kunnen daarom ook niet “even” de huidige crisis bezweren en de organisatieontwikkeling naar meer diversiteit en inclusie een poosje laten rusten, zeker niet nu we gaandeweg zijn gaan merken dat de coronacrisis langer duurt dan we aanvankelijk verwachtten. Dat streven wordt jammer genoeg bemoeilijkt door het werken op afstand, hoe prettig dat op zichzelf kan zijn. Bij diversiteit en inclusie is het namelijk essentieel dat je je goed in de ander weet te verplaatsen om te weten waar die ander behoefte aan heeft, wat die ander nodig heeft om tot ontplooiing te komen. Het grotendeels digitaal werken maakt het gecompliceerder om nieuwe mensen in de organisatie te integreren. Dat geldt helemaal bij mensen die meer begeleiding en extra aandacht nodig hebben. Dat is niet alleen in het begin, die extra aandacht is vaak langere tijd nodig. Dat vergt energie die in de loop van de tijd weleens wegzakt en zeker digitaal aandacht vergt. Als we dit niet goed doen, dreigt het gevaar dat mensen onvoldoende contact krijgen met hun collega’s en zich eenzaam gaan voelen.

‘Met name voor de overheid is diversiteit belangrijk’

Prettig Bij digitaal werken missen we nu namelijk nog iets: de ontmoeting met elkaar. We moeten dan ook nieuwe vormen vinden om de contacten met elkaar ook digitaal te onderhouden. Ik denk ook dat dat gaat gebeuren, je ziet nu al initiatieven als digitale borrels en digitale sessie met small talk, juist om het informele contact gaande te houden; soms lukt dat goed, een andere keer gaat het minder. Je merkt ook dat mensen elkaar vaker bellen, om voor of na een vergadering informeel het perspectief van de ander te horen of nog even na te praten, zoals je dat anders op de gang zou doen. Ik denk dat digitaal werken op grote schaal zal blijven en dat we ook nadat de coronaperikelen voorbij zijn niet meer elke week 4 of 5 dagen naar kantoor zullen gaan. Je merkt dat bijna iedereen steeds meer went aan videovergaderen en andere vormen van digitaal werken. Ook blijken veel mensen het prettig te vinden om thuis te werken – niet de hele week, maar 1 of 2 dagen. We ontwikkelen nu spontaan al vormen om het contact met elkaar op peil te houden, we moeten nadenken hoe we dit vaker en beter kunnen doen. Als we allemaal een stap extra zetten, kunnen we ook in deze merkwaardige periode blijven werken aan het bevorderen van diversiteit en inclusie.

Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij SZW en voorzitter van de jury van de Publiek Denken Top 100 Beste Ambtenaar.

Deel dit artikel