Breda zorgt

Tekst Jelle van der Meulen Beeld Shutterstock

De toekomst is ongewis, maar duidelijk is dat de gemeente Breda niet meer teruggaat naar de situatie van voorheen. Het nieuwe werken is in een stroomversnelling geraakt. Daardoor wordt zorg voor de medewerker belangrijker, maar zorg voor de leidinggevende net zo goed.

Maak ruimte voor een goed gesprek

‘Een leidinggevende moet meer loslaten’

Een praatje bij het koffiezetapparaat of even snel overleggen met een groepje collega’s op de gang: sinds we massaal thuiswerken is het er niet meer bij. Dat is voor iedereen een uitdaging, dus ook voor leidinggevenden, zegt Evelien Simons, afdelingshoofd Organisatie bij de gemeente Breda. ‘Leidinggevenden hebben wel moeten wennen aan de nieuwe situatie. Want hoe houd je grip op je team als je ze helemaal niet ziet?’

Resultaatgericht werken Al voor de coronacrisis uitbrak was de gemeente Breda bezig met de implementatie van een nieuwe vorm van leidinggeven. ‘Meer sturen op resultaat staat centraal in de nieuwe aanpak,’ legt Simons uit. ‘We willen de professional meer “in zijn of haar eigen kracht zetten”. Een leidinggevende moet daarom meer loslaten, minder over de schouder mee moet kijken. Door de coronacrisis was dat ook letterlijk niet meer mogelijk. Daardoor is het nieuwe leidinggeven, met meer verantwoordelijkheid bij de mensen op de vloer, wel in een stroomversnelling geraakt.’ Met workshops en webinars begeleidde de gemeente Breda haar leidinggevenden in het maken van resultaatafspraken, met plannen en effectiviteit en hoe te komen tot meer verbinding, samenhang en openheid met medewerkers. ‘Dat mes snijdt natuurlijk aan twee kanten,’ zegt Simons. ‘Een medewerker moet aangeven als iets onverhoopt niet lukt of als hij of zij even minder lekker in het vel zit. Een leidinggevende moet daar oog voor hebben. In een normale situatie kun je doorvragen, doorpakken. Via een scherm is het een stuk moeilijker om te zien of iemand eenzaam of alleen is of last heeft van te hoge werkdruk.’ Een belangrijke tip voor leidinggevenden is om echt contact te maken met medewerkers, aldus Simons. ‘Maak ook ruimte voor een goed gesprek. Het hoeft niet altijd over de inhoud te gaan. Hoe gaat het nou echt met je medewerker? En klets ook vooral weer eens over het weekend, of maak een grapje met elkaar. Dat soort dingen moet je wel met elkaar blijven delen.’

Voorbij de inhoud De toekomst is ongewis, maar duidelijk is wel dat de gemeente Breda niet meer teruggaat naar de situatie van voorheen. Medewerkers en leidinggevenden richten hun thuiskantoor beter in, zodat ze ook thuis goed kunnen werken. Simons: ‘En we zijn bezig met het organiseren van workshops. Hoe ga je om met stress, hoe zit je goed voor je scherm, hoe maak je contact met elkaar? Zorg voor de medewerker wordt belangrijker, maar zorg voor de leidinggevende net zo goed. Je moet het als gemeente niet voor de leidinggevenden bedenken. Vraag wat ze nodig hebben en lever daar maatwerk op.’ ◼

Deel dit artikel