Juryberaad: winnaar is Lian de Boer

Tekst Jelle van der Meulen

De Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2020 is in meerdere opzichten bijzonder. Niet alleen is het de tiende editie van de verkiezing, ook is er voor het eerst één winnaar voor twee prijzen. Adviseur economische zaken bij de gemeente Groningen Lian de Boer weet de meeste stemmen van het publiek binnen te halen maar krijgt ook van de jury de hoogste score. ‘De Boer kijkt over de grenzen van het eigen domein en is daarmee bij uitstek de verbinder die een goede ambtenaar behoort te zijn.’

Nog voor het digitale juryberaad goed en wel van start is, zijn de juryleden het over één ding in ieder geval direct eens: wat is het jammer dat ze niet samen kunnen komen en wat een gemis dat er geen speeddates hebben plaatsgevonden met de kandidaten, zoals vorig jaar het geval was. Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en juryvoorzitter, vond het vorig jaar leuk om de kandidaten even live in de ogen te kunnen kijken. ‘Maar ook in deze vorm is de verkiezing een mooi moment om uit te dragen hoe fantastisch het eigenlijk is om te werken in de publieke sector.’

Boegbeeld Voor de jury tot een oordeel komt, bespreekt ze aan de hand van de criteria (zie hiernaast) welke eigenschappen de winnaar dient te hebben. In de eerste plaats is het belangrijk dat hij of zij tastbare resultaten boekt en daarmee sociale impact maakt. Ook moet de Ambtenaar van het Jaar 2020 een boegbeeld zijn voor de moderne ambtenaar. Daarnaast is lef heel belangrijk, zegt Hossam Boutaïbi, bestuurslid van FUTUR, het jonge ambtenaren netwerk. ‘Lef wordt vaak onderbelicht, maar als je lef toont kun je juist in deze bijzondere tijd als ambtenaar echt impact maken.’

Invalshoeken De juryleden vonden het niet eenvoudig om een winnaar te selecteren uit de groep van twaalf talentvolle en zeer kundige ambtenaren. Alle kandidaten hadden zo hun eigen specialiteiten en expertise. De scores lagen dan ook dicht bij elkaar. Voor het digitale juryberaad hebben de juryleden alle kandidaten punten gegeven op basis van de vastgestelde criteria. Vervolgens is de jury in beraad gegaan over wie de titel Ambtenaar van het Jaar 2020 het meest verdient. ‘Voor het eindoordeel moeten we komen tot een mix van de verschillende invalshoeken van de totale jury,’ legt Carsten Herstel uit. ‘Bij welke ambtenaar krijgen wij nou allemaal het gevoel dat diegene echt bijzonder werk levert en er bovenuit steekt?’

Lees verder onder de foto.

Criteria ter beoordeling van de kandidaten

De ideale kandidaat:

 • Verbindt buiten met binnen en vice versa.
 • Heeft aantoonbare resultaten geboekt.
 • Zet mensen in hun kracht.
 • Heeft altijd de maatschappelijke opgave(n) voor ogen.
 • Heeft lef, innoverend vermogen en ondernemerschap.
 • Is kwetsbaar, nieuwsgierig, reflecterend en lerend.
 • Is een boegbeeld voor het ambtenaarschap.

Carsten Herstel

Gerard Bakker

Wim Brenkman

Hossam Boutaïbi

Henk Korvinus

Mariël Middendorp

Hossam Boutaïbi

Jolanda van Tongeren

Pim van Vliet

Jury

Voorzitter is Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verder nemen in de jury zitting: Gerard Bakker, hoofd­directeur DJI, Wim Brenkman, provinciesecretaris Drenthe, Hossam Boutaïbi, bestuurslid FUTUR, Henk Korvinus, inspecteur-generaal Justitie en Veiligheid bij het ministerie van JenV, Mariël Middendorp, secretaris-directeur hoogheemraadschap Rijnland, Karin Sleeking, directeur A&O fonds Gemeenten, Jolanda van Tongeren, strategisch adviseur business accounting gemeente Almere én Ambtenaar van het Jaar 2019 en Pim van Vliet, gemeente­secretaris Leiden.

PD Top12

 1. Lian de Boer,Gemeente Groningen, adviseur economische zaken
 2. Nassar Chakir, Gemeente Tilburg, sportcoördinator vluchtelingen
 3. Ronald van Zijp, UWV WERKbedrijf, landelijk manager voorzieningen en re-integratiemiddelen
 4. Aantink Yeh, ministerie van BZK, senior adviseur digitale inclusie
 5. Jeannette Hage, Gemeente Edam-Volendam, programmamanager projecten
 6. Hans Klunder, Belastingdienst/Douane, programmadirecteur Brexit
 7. Natacha van Eck, Gemeente Molenlanden, spelverdeler/strateeg
 8. Louise Brandsma, FPC Oostvaarderskliniek, maatschappelijk werker
 9. Burg de Man, Opleidingsinstituut DJI, adviseur Ontwikkelteam/ICT & onderwijs
 10. Ernst Raaphorst, Hoogheemraadschap van Delfland, ecoloog
 11. Gerdo Groot Roessink, Omgevingsdienst Achterhoek, stafjurist en projectleider Omgevingswet
 12. Gideon Blom, Inspectie Leefomgeving en Transport, inspecteur gevaarlijke stoffen binnenvaart

Top 5 Na een twee uur durend overleg weet de jury tot een unaniem besluit te komen. Jeannette Hage, programmanager projecten bij de gemeente Edam-Volendam, wordt vijfde. Op de vierde plaats staat Aantink Yeh, senior adviseur digitale inclusie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ronald van Zijp, landelijk manager voorzieningen en re-integratiemiddelen bij het UWV WERKbedrijf, wordt derde. Van Zijp scoort goed op alle criteria en toont een bijzonder soort leiderschap, aldus Pim van Vliet, gemeentesecretaris Leiden: ‘Ronald verbindt als geen ander buiten met binnen door verschillende taakvelden aan elkaar te koppelen.’ Mariël Middendorp, algemeen directeur bij het hoogheemraadschap van Rijnland, voegt toe: ‘Als leidinggevende boven komen drijven uit een Top 100 van uitstekende ambtenaren, dan doe je wel echt iets bijzonders.’ Nassar Chakir, sportcoördinator vluchtelingen bij de gemeente Tilburg, eindigt op de tweede plaats. ‘Nassar treedt buiten de gebaande paden, is heel betrokken en benaderbaar,’ zegt Wim Brenkman, provinciesecretaris Drenthe. ‘Je ziet tastbare resultaten van zijn werk.’ Henk Korvinus, inspecteur-generaal Justitie en Veiligheid bij het ministerie van JenV, onderschrijft dat: ‘Nassar is als ambtenaar 24/7 bereikbaar en helpt zijn kwetsbare doelgroep met meer dan alleen sport.’

Innoverend vermogen Lian de Boer wordt uiteindelijk gekozen tot Ambtenaar van het Jaar 2020. De hele jury roemt haar enthousiasme, de tastbare resultaten die ze behaalt en daarmee haar belangrijke bijdrage aan maatschappelijke opgaven. Niet alleen is De Boer adviseur economische zaken bij de gemeente Groningen, ook is ze sinds afgelopen maart werkzaam als informatiemanager bij het Regionaal Operationeel Team van de Veiligheidsregio Groningen. ‘Ze toont innoverend vermogen en lef en levert duidelijke prestaties,’ zegt Jolanda van Tongeren, strategisch adviseur business accounting bij de gemeente Almere en Ambtenaar van het Jaar 2019. ‘Ze kijkt over de grenzen van het eigen domein en is daarmee bij uitstek een verbinder,’ aldus Gerard Bakker, hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen. Karin Sleeking, directeur A&O fonds Gemeenten, voegt daaraan toe: ‘Het feit dat ze nu ook voor de Veiligheidsregio werkt, toont dat ze multidimensionaal is en inderdaad verbinding weet te maken.’ En tot slot belangrijk: een goede ambtenaar kan indien nodig ook buiten de lijntjes kleuren om bij te dragen aan een maatschappelijke opgave. Lian de Boer voldoet ook daaraan, wat haar de terechte Ambtenaar van het Jaar 2020 maakt. ◼

Deel dit artikel