Ik ben er trots op

ambtenaar te zijn!

Tekst Asha Narain Beeld Futur

Op 21 januari volgend jaar wordt bekendgemaakt wie zich straks de trotse Jonge Ambtenaar van 2021 mag noemen. We stellen u graag de drie finalisten voor. Wilt u stemmen op uw favoriet? Dat kan via Futur.nl/javhj

Het landelijke jonge ambtenaren­netwerk FUTUR organiseert jaarlijks de verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar. Het doel van de verkiezing is om de kwaliteit en de toegevoegde waarde van jonge ambtenaren in de overheid onder de aandacht te brengen en om het imago van het werken bij de overheid te verbeteren. In 2021 staat trots op het eigen vakmanschap centraal. De winnaar is een jonge ambtenaar die maatschappelijke impact maakt en trots is om ambtenaar te zijn. Overal waar deze ambtenaar komt, vertelt hij of zij trots over het werk en wat hij of zij bereikt heeft, door bijvoorbeeld samen te werken met inwoners en andere belanghebbenden of zich onverminderd in te blijven zetten voor het publieke domein met altijd het maatschappelijk belang voor ogen.

Yannick God

Adviseur CIO office bij de gemeente Utrecht

Yannick God vindt dat in tijden van desinformatie en dalend vertrouwen in de overheid het van groot belang is ons overheidshandelen goed uit te leggen. Hij wil met “jonge” energie de connectie met inwoners en bedrijfsleven verstevigen. Bij de uitoefening van zijn taken vraagt hij zich altijd af: hoe kunnen we als ambtenaar van toegevoegde waarde zijn? ‘Wat hebben de inwoners van de gemeente Utrecht aan ons werk?’ Hij zoekt daarin de balans tussen digitalisering en de verschillende ethische dilemma’s die erbij komen kijken op het vlak van veiligheid en privacy.

Jelly Frankes

Beheerder basisregistratie personen bij de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en trainer burgerzaken bij Segment

Jelly Frankes is trots dat ze voor een overheidsorganisatie mag werken die haar alle kansen en ruimte biedt om zichzelf te ontwikkelen en het volste vertrouwen in haar heeft. ‘In mijn functie kan ik direct en indirect iets voor de inwoners van onze gemeente betekenen. Direct wanneer iemand met een hulpvraag bij de balie staat maar ook indirect door op de achtergrond ervoor te zorgen dat de systemen blijven lopen en dat mijn collega’s in het land opgeleid en bijgeschoold blijven.’

Kaj van Brummelen

Teammanager afdeling kwijtschelding bij de gemeente Amsterdam

Kaj van Bruimmelen houdt zich bezig met de zogenoemde kwijtscheldingsdoelgroep in de gemeente Amsterdam. Dat zijn inwoners die moeite hebben om kwijtschelding aan te vragen, bijvoorbeeld minima, ouderen of mensen met een beperking. Deze groepen probeert hij ieder jaar weer te bereiken. ‘In deze crisisperiode krijg ik meer ruimte voor maatwerk en we zoeken zeker de grenzen op om alle mensen die in een moeilijke periode zitten op dit moment te helpen.’

Deel dit artikel