Finalisten

Wie zijn de overige ambtenaren in de top 12 van het jaar 2020?

Tekst Asha Narain

Maar liefst vierhonderd ambtenaren werden genomineerd voor de Publiek Denken Top 100. Op de finalisten werden meer dan veertienduizend stemmen uitgebracht. Over de winnaar lees je hier meer. Maar wie waren de andere elf finalisten?

Nassar Chakir

Buurtsport­medewerker en sportcoördinator vluchtelingen bij de gemeente Tilburg

‘Als kleine jongen was ik altijd op straat en de sportveldjes te vinden. Tegenwoordig sta ik nog steeds veel op de sportvelden, maar nu is dat mijn werk. Als buurtsportmedewerker organiseer en begeleid je sportactiviteiten in de wijk, om jongeren een positieve vrijetijdsbesteding te geven. Deze jongeren komen uit verschillende milieus. In 2015 kreeg ik de kans mijn takenpakket als buurtsportmedewerker uit te breiden. Ik startte een sportproject op voor vluchtelingen, asielzoekers en statushouders die naar Tilburg zijn gekomen. Ik heb gemerkt dat sport bij uitstek geschikt is om de heersende normen en waarden te leren en je snel de taal eigen te maken.’

Ronald van Zijp

Landelijk manager voorzieningen en re-integratiemiddelen bij UWV WERKbedrijf

‘Sinds 2018 ben ik landelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van voorzieningen bij UWV WERKbedrijf. Samen met mijn managementteam geef ik daar dagelijks leiding aan. Sinds mijn start ben ik ook veel in contact met belangengroepen, ministeries en leveranciers. Eén van de leukste onderdelen is het geven van presentaties over voorzieningen. Zowel intern aan collega’s (die vaak van het bestaan niet afweten) als extern op werkgeverscongressen of aan diverse branches. Met de boodschap “Zeg het voort!” geef ik met foto’s en filmpjes een beeld van wat voorzieningen zijn en hoe deze worden toegepast.’

Aantink Yeh

Senior adviseur digitale inclusie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

‘Ik heb passie voor mijn werk omdat ik dagelijks bij mijn eigen ouders zie hoe het is om niet taalvaardig te zijn en moeite te hebben met digitalisering. Daarom zorg ik ervoor dat de overheid begrijpelijke taal gebruikt en mensen zichzelf kunnen ontwikkelen met betere vaardigheden. Mijn hartenkreet daarbij is: succes heb je samen. Ik kan dit niet alleen, maar heb ontzettend veel aan collega-ambtenaren, professionals en vrijwilligers. Ik zorg in die samenwerking voor een flinke dosis organisatiekracht en verbindend vermogen. Als rijksambtenaar ben ik de wind in de molen zodat anderen hun werk goed kunnen doen om de wereld weer een stukje beter te maken.’

Jeannette Hage

Programmamanager projecten bij de gemeente Edam-Volendam

‘Als programmamanager projecten heb ik de regie over alle ruimtelijke projecten in de gemeente Edam-Volendam. Door mijn introductie van een ruimtelijk planproces zorgen we er met elkaar voor de juiste stappen op het juiste moment te zetten. Hierdoor werken we eenduidiger en professioneler aan de mooie opgaven van onze gemeente. Of het nu gaat om woningbouw, sportvoorzieningen, scholen of een nieuwe openbare ruimte: het projectmatig werken is overal doorgevoerd. Naast het inhoudelijk sturen op de projectenportefeuille, coach en begeleid ik mijn collega’s in deze – voor de gemeente Edam-Volendam – nieuwe manier van werken.’

Hans Klunder

Programmadirecteur Brexit bij Douane Nederland

‘Een belangrijk uitgangspunt voor het werken in de publieke sector is voor mij het leveren van een maatschappelijke meerwaarde. Om daadwerkelijk maatschappelijk impact te hebben is de uitdaging om de interne organisatie (Douane) te verbinden met de bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken (Brexit) en daarmee meerwaarde te creëren. Uitgangspunt voor mij als programmadirecteur Brexit was om de organisatie zo in te richten en (medewerkers) zodanig te faciliteren dat de Douane en haar publieke en private partners zo goed als mogelijk zijn voorbereid op de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk per 1 januari 2021.’

Natacha van Eck

Spelverdeler en strateeg bij de gemeente Molenlanden

‘In samenwerking met allerlei partners de maatschappelijke opgaven aanpakken... mijn collega’s, onze raad en het college werken hier hard aan! Als spelverdeler en strateeg draag ik daar graag mijn steentje aan bij. Ik stimuleer en motiveer hen om antwoorden en oplossingen te vinden. Dit kan van inhoudelijke aard zijn, maar ook op de wijze van samenwerken en hoe te prioriteren in de zelforganiserende teams. Ik help te richten door door te vragen, samen te vatten en de opgave in behapbare (proces)stappen uit te lijnen. Vernieuwend, daadkrachtig en een warm persoon. Zo omschrijven de mensen uit mijn netwerk mij.’

Louise Brandsma

Maatschappelijk werker bij Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek Almere

‘De verbinding zoeken, dat is mijn tweede natuur. Dat doe ik met mijn patiënt door hem als mens te zien naast het delict dat hij heeft gepleegd. Ik vorm de verbindende factor tussen hem en zijn sociale netwerk: partner, familie en vrienden. Een goede samenwerking met collega’s en ketenpartners is belangrijk om optimaal resultaat voor de patiënt te boeken. Ik wilde bijdragen aan een positievere beeldvorming van de tbs-maatregel en het werken in een tbs-kliniek. Daarom heb ik het boek Technisch mankeert mij niets; ontmoetingen uit de praktijk van een maatschappelijk werker in een tbs-kliniek, geschreven.’

Burg de Man

Adviseur ICT & Onderwijs bij Opleidingsinstituut DJI

‘Een innovatieve duizendpoot die zich niet laat afschrikken door gebaande paden en een niet-innovatieve cultuur. Zo zou ik mezelf omschrijven. Ik ben iemand die graag onderzoekt wat er mogelijk is binnen de organisatie om het publieke belang te dienen. De doelgroep staat bij mij primair en mijn drang om te ontwikkelen zal haar altijd ten goede komen. In mijn werk neem ik mijn collega’s mee om samen met hen tot mooie producten te komen. Tijdens discussies die ik leid, lukt het mij om het maximale uit de gesprekken te halen. Ik blijf deelnemers uitdagen om na te denken over onderwerpen.’

Ernst Raaphorst

Ecoloog bij hoogheemraadschap van Delfland

‘Waterplanten en kleine waterdiertjes, dat is waar ik vooral mee bezig ben. Ik geef adviezen, doe toetsingen, en stuur onderzoek aan. En ik vertel graag vol enthousiasme over de wondere onderwaterwereld! Dat doe ik in de videoserie Ernst’s OnderWaterWereld. Van mooie verhalen over palingen en libellen, tot gevoeligere onderwerpen zoals effecten van bestrijdingsmiddelen. Dat doe ik op toegankelijke wijze, zodat mijn verhalen voor iedereen interessant zijn. De serie is te zien op YouTube en op TV West. Ik ben ook te vinden op Twitter, Facebook en Instagram. Zo worden het waterschapswerk en de mensen erachter zichtbaar en benaderbaar gemaakt.’

Gerdo Groot Roessink

Bestuurssecretaris/projectleider bij Omgevingsdienst Achterhoek

‘In mijn rol als projectleider implementatie nieuwe Omgevingswet mocht ik spreekwoordelijk op de rijdende trein springen. Het heeft mij geholpen om eerst vast te stellen of iedereen hetzelfde eindstation in gedachten heeft. Wie wil wanneer een tussenstop maken, wat heeft iedereen wanneer nodig voor de reis daarheen en in welke situaties trekt iemand aan de noodrem? Mijn belang is de verbinding tot stand brengen en samen te werken. Het is mijn ambitie om iedereen aan boord te krijgen en te houden. Noodrem-trekkers en stille treinreizigers krijgen daarbij extra mijn aandacht, omdat juist zij vaak ongehoord goede ideeën hebben.’

Gideon Blom

Inspecteur gevaarlijke stoffen binnenvaart bij Inspectie Leefomgeving en Transport

‘Varen zit in mijn bloed. Ik ben opgegroeid als schipperszoon in de binnenvaart. Daar is mijn passie voor transport over binnenwateren ontstaan. Direct na mijn opleiding ben ik gaan werken op een binnenvaarttanker en in 2006 ben ik begonnen bij Rijkswaterstaat waar ik toezicht hield op scheepsafvalstoffen. De binnenvaart vervoert jaarlijks ongeveer 92 miljoen aan gevaarlijke stoffen. Als inspecteur gevaarlijke stoffen zet ik me samen met mijn collega’s in voor een veilig toezicht op dat vervoer, leveren we onze bijdrage aan duurzaamheid en zorgen we voor een eerlijke concurrentie in het transport.’

Deel dit artikel