Van online pubquiz tot broodjes thuis

Gemeente Weert is virtueel samen

Tekst Maurits van den Toorn Beeld Shutterstock

Nu iedereen thuiswerkt is het moeilijk om contact met elkaar te onderhouden. De gemeente Weert bedacht er wat op: een speciale werkgroep van en voor collega's, die ludieke activiteiten verzint.

Alle medewerkers van de gemeente kregen broodjes thuisbezorgd

‘We willen onze waardering laten blijken’

‘Mensen hebben moeite met thuiswerken, nu dat zo lang gaat duren. Ze hebben naast inhoudelijk contact ook behoefte aan sociaal contact om in verbinding met elkaar te blijven,’ vertelt gemeentesecretaris Myriam Meertens. Ook voor leidinggevenden is het lastig. Als ze hun mensen niet zien, missen ze non-verbale signalen en mensen kunnen niet meer spontaan binnenlopen om eens wat te vragen. Elk afdelingshoofd had wel dingen verzonnen om contact met zijn medewerkers te houden, maar er was behoefte aan meer. ‘Omdat ik misschien een beetje vaar op oude talenten heb ik collega’s in de organisatie benaderd om te kijken wat we konden doen en hoe we de mensen positieve energie konden geven. Daar zijn specifiek ook jongeren bij betrokken, die hebben andere vaardigheden en een ander netwerk.’

Broodjes thuis Een van die jongeren is Lindy Bos van de afdeling Communicatie, die met een aantal collega’s daarvoor de werkgroep Verbinding heeft opgezet. ‘We hebben een oproep via het intranet gedaan en zijn met een groepje van tien mensen gaan brainstormen over de vragen: wat mis je en wat kunnen we daaraan doen?’ Een van de ideeën die daaruit kwam was de virtuele lunch. ‘Iedereen kreeg thuis broodjes bezorgd door een lokale cateraar. Via een videoverbinding lunchten we daarna virtueel samen. Iedereen, ook inhuurkrachten, hebben we daarvoor uitgenodigd en vrijwel iedereen deed mee.’ Er volgde een tweede actie: iedereen kreeg thuis een vlaai bezorgd, een typisch symbool van de gemeente Weert. Niet zomaar een vlaai, vertelt Bos: ‘We hebben dat gedaan in de vorm van een bakpakket, met een kaartje en een boodschap van de afdelingshoofden en de werkgroep erbij. Mensen moesten dus zelf aan de slag en konden foto’s van hun bakactiviteiten en het resultaat op intranet zetten.’

Waardering De werkgroep wordt steeds groter en er ontstaan steeds nieuwe ideeën. Momenteel is een – uiteraard ook virtuele – pubquiz in voorbereiding, terwijl er ook ideeën worden ontwikkeld om iets speciaals met en rond de kerstpakketten te gaan doen. Meertens: ‘Het gaat erom dat we als werkgever onze waardering laten blijken en aandacht aan de mensen geven. We doen dat op meer manieren, we bellen mensen ook zodat ze aangesloten blijven bij de organisatie. Afdelingshoofden vloggen of bloggen ook een keer in de maand om geluiden uit de organisatie over te brengen. Mensen live zien werkt beter dan mededelingen via intranet. Bij al deze activiteiten hebben we het voordeel dat onze organisatie niet zo groot is, in totaal werken er zo’n vierhonderd mensen bij de gemeente. De meeste mensen kennen elkaar wel, dat maakt het makkelijker om in deze tijd contact met elkaar te houden. En onze activiteiten worden gewaardeerd, dat horen we en zien we ook aan de vele reacties op intranet en in whatsappgroepen.’ ◼

Deel dit artikel