Pak de digitale handschoen op

Digitalisering raakt elk facet van onze samenleving en onze economie. Het verandert hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij zakendoen. Laten we zorgen dat digitalisering ons weerbaar maakt en bijdraagt aan herstel. Straks kunnen we niet meer zonder.

De wereld verandert soms sneller dan wij ons kunnen voorstellen. Amper enkele maanden geleden kon niemand vermoeden wat voor enorme maatregelen nodig zouden zijn om de ingrijpende gevolgen van het coronavirus het hoofd te bieden. Hoewel het natuurlijk in de eerste plaats gaat om onze gezondheid, hebben ook onze economie en onze manier van leven een ongekende klap gekregen.

Tegelijkertijd toont onze samenleving enorme veerkracht. Ik zie dat wij omkijken naar de kwetsbare mensen in onze omgeving. Ik zie dat we een nieuwe balans zoeken tussen werk en thuis. Ik zie de enorme waardering vanuit de samenleving voor onze zorgverleners en andere mensen met vitale beroepen.

Gratis En gelukkig stelden velen de vraag: wat kan ik doen? Dat leverde prachtige initiatieven op. Een daarvan kwam voort uit een gesprek met de telecomsector. Scholen gingen net massaal over op afstandsonderwijs met digitale middelen. De vraag ‘wat kan ik doen?’ werd snel beantwoord toen bleek dat niet elke leerling of scholier toegang had tot internet. De telecombedrijven boden onmiddellijk een groot aantal wifi-aansluitingen en 4G-simkaarten aan. Gratis. Ik ben ze daarvoor zeer dankbaar.

‘Onze samenleving toont enorme veerkracht’

Creatieve oplossingen Wat opvalt in deze crisis is dat ons leven buiten de deur grotendeels wegviel en dat de digitale wereld het stokje overnam. Van digitaal borrelen en beeldbellen met opa en oma tot alle vitale processen die gewoon, thuis vanaf de keukentafel, door konden gaan dankzij digitale hulpmiddelen. Hetzelfde geldt voor de economie. Veel bedrijven konden dankzij een gehele of gedeeltelijke digitale omschakeling blijven draaien. Of in ieder geval: iets doen. Op grote schaal werden creatieve, digitale oplossingen voor onderwijs en zorg op afstand uitgerold.

Hoewel digitalisering nooit het belangrijkste intermenselijke contact kan overnemen, zijn deze oplossingen zeer waardevol gebleken, ook op de langere termijn. Al deze ontwikkelingen stellen ons echter ook voor nieuwe uitdagingen en problemen. Nog niet iedereen beschikt over alle benodigde digitale vaardigheden en middelen. Zowel cybercriminaliteit als nepnieuws, vaak onder de vlag van corona, nam toe. Ook waren er vragen over het delen van data. Het delen van data heeft potentieel veel te bieden bij het bestrijden van de pandemie, het verbeteren van onze weerbaarheid bij komende crises en voor sneller economisch herstel. Dit is een veelbelovende ontwikkeling maar moet plaatsvinden binnen wettelijke kaders die het publieke belang en rechten zoals privacy borgen. 

Lessen Ook buiten corona biedt digitalisering mogelijkheden die tot voor kort ook onmogelijk leken. Met kunstmatige intelligentie worden nieuwe chemische structuren gevonden voor de ontwikkeling van antibiotica. Algoritmes helpen onze boeren met het optimaliseren van gewassen zodat we de wereld beter en efficiënter kunnen voorzien van voedsel.

In de jaarlijkse update van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie die voor het zomerreces verschijnt gaat dit kabinet verder in op de relatie tussen digitalisering, onze economie en onze samenleving. Daarin verwerken wij ook de eerste lessen van de crisis, bijvoorbeeld op gebieden als cybersecurity, desinformatie en privacy, en de acties die we daarop ondernemen.

Herstel Laat je inspireren door deze uitgave van Publiek Denken. Pak die digitale handschoen op en kijk wat je vanuit jouw positie kunt doen. Waar je ook werkt, digitalisering raakt elk facet van onze samenleving en onze economie. Het verandert hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij zakendoen. Laten we zorgen dat digitalisering ons weerbaar maakt en bijdraagt aan herstel. Met slimme, creatieve oplossingen, waar we ons nu misschien nog geen voorstelling van kunnen maken. Straks kunnen we ons niet meer voorstellen dat we ooit zonder hebben gekund. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deel dit artikel