MOOC over Startup in residence

Samenwerking met startups biedt kansen aan daadkrachtige overheid

Tekst Lennart Huurman Beeld Dimitry de Bruin

De overheid staat voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Bijvoorbeeld technische op het gebied van data en telecommunicatie, maar ook sociologische als het gaat om de veranderende samenleving die daarvan het gevolg is. De vijfdelige MOOC Overheid opent deuren voor startups leert ambtenaren welke kansen samenwerking met startups biedt om deze complexe opgaven aan te pakken. In deze MOOC staat het programma Startup in residence centraal.

De klassieke werkwijze van de overheid om complexe problemen aan te vliegen is door intern denkkracht te organiseren. De genoemde complexiteit en de snelheid die gewenst is om met antwoorden te komen, vragen echter om een fundamenteel andere werkwijze. In het kader van Startup in residence nodigt de overheid startups uit om mee te denken en mee te werken. Startups zijn jonge bedrijven die vaak op creatieve wijze te werk gaan. Het voordeel is hun beweeglijkheid en flexibiliteit waardoor zij snel nieuwe innovatieve producten kunnen ontwikkelen.

Kansen Het doel van het programma Startup in residence is tweeledig. Enerzijds leren landelijke en decentrale overheden met het programma om meer open te staan voor de werkwijzen van startups door te experimenteren met samenwerking. Anderzijds doen startups ervaring op in het werken aan publieke opgaven. Zo krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen gestalte.

Pakketkluizen Een van die eerste samenwerkingen vindt plaats in Zuid-Holland. De dichtbevolkte provincie slibt langzaam dicht. Het groeiend aantal bestelbusjes dat pakketjes bezorgt draagt niet bij aan een goede doorstroom. Om dat te verminderen installeert de provincie samen met EVAnet slimme pakketkluisjes op ov-knooppunten of bushaltes. Bezorgdiensten hoeven niet alle huizen langs, maar kunnen alle pakketjes in één keer op een station achterlaten. De consument opent met een code het kluisje waarin zijn pakketje ligt en vervolgt zijn weg naar huis. ◼

De MOOC Overheid opent deuren voor startups is 2 juli gestart. Aanmelden voor deze gratis MOOC kan via www.omooc.nl.

Deel dit artikel