Kan mijn werk slimmer?

Tekst Jelle van der Meulen Beeld Dimitry de Bruin

Digitaal bewuste en bekwame provincies hebben digitaal slagvaardige werknemers nodig. Innovatief omgaan met digitalisering en data vergt niet alleen extra kennis, maar ook een andere houding. ‘Maak niet te veel papier vies, maar ga gewoon aan de slag met innovaties.’

‘We proberen te triggeren dat medewerkers zelf gaan nadenken’

Wil je als provincie innovatief te werk gaan, dan is het belangrijk dat je de maatschappelijke opgave als uitgangspunt neemt, en digitalisering niet als doel, maar als middel stelt, zegt Gerard Kema, manager Digitale Innovatie en Technologie bij de provincie Friesland. ‘We geven landelijk veel geld uit aan natuurmonitoring,’ vertelt Kema. ‘Daarbij kijken we dan of we met behulp van satellietbeelden en kunstmatige intelligentie iets bouwen of we dat proces kunnen ondersteunen. Op het gebied van maatschappelijke opgaven valt er veel te winnen door duurzaam te digitaliseren.’

Taal spreken Bovendien is het belangrijk dat je “de taal spreekt”, zegt Kema. ‘De traditionele IT-werkwijze kijkt vooral technisch naar een vraagstuk. Maar als ik een gesprek heb over een mogelijke innovatie voor het stikstofdossier, dan zorg ik dat ik volledig ben ingelezen over het onderwerp. Zo sla je veel gemakkelijker een brug tussen innovatie en beleid. En ook belangrijk: begin met een idee, met design thinking, en niet met een vuistdik projectplan. Maak niet te veel papier vies, maar ga gewoon aan de slag met innovaties.’

Om innovatief te werk te kunnen gaan op verschillende beleidsterreinen is het belangrijk dat alle medewerkers een zeker niveau van digitale kennis en vaardigheden hebben. ‘Buiten de provincie om gaan technologische ontwikkelingen ontzettend snel,’ weet Lisette Tieman, programmamanager Digitaal Slagvaardige Medewerker bij de provincie Utrecht. ‘Het is belangrijk daarop aan te haken. Wij hebben voldoende digitale kennis nodig om te zien welke richting het opgaat, te stimuleren en beleid goed neer te zetten. Als je niet weet wat er speelt, haak je af.’

De provincies hebben daarom drie niveaus ontwikkeld waarop medewerkers worden geschoold in digitalisering. Het basisniveau betreft vaardigheden op alle i-onderwerpen, zoals privacy, datamanagement en innovatie. ‘Op het tweede niveau kijk je wat een medewerker in een bepaalde rol nodig heeft, aanvullend op de basis,’ legt Tieman uit. ‘Het laatste niveau kijkt naar de ontwikkeling: waar willen we naartoe groeien en over 10 of 15 jaar staan op digitaal gebied?’

Neem risico’s Om medewerkers digitaal bewust te maken, is het belangrijk dat ze risico’s nemen en fouten durven maken, vult Kema aan. ‘Het is een utopie om te denken dat elke innovatie slaagt. Wat we proberen te triggeren, is dat medewerkers zelf gaan nadenken: kan mijn werk slimmer? Werkelijk elk thema krijgt met een bepaalde mate van digitalisering en technologische innovatie te maken. Vroeger kwamen de technici als laatst aan bod, om “nog even” een dashboard of website te bouwen. Maar nu staan we vooraan, om direct te kijken hoe je iets innovatief kunt aanpakken. Die winst is met IDA wel geboekt.’ ◼

Deel dit artikel