Werkplekken van wereldklasse

Tekst Jelle van der Meulen Beeld Shutterstock

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Koggenland hebben prijzen gewonnen voor goed werkgeverschap in de World-class Workplace-verkiezing. De organisaties onderscheiden zich door een democratische werkcultuur en laagdrempelig leiderschap.

Organisaties kunnen het World-class Workplace-keurmerk verdienen door een goede beoordeling van de eigen medewerkers. In 2021 werd Zuid-Holland winnaar in de categorie Provincies. Gemeente Koggenland was de beste onder gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. Wat maakt deze organisaties tot goede werkgevers?

‘Wat maakt een organisatie een goede werkgever?’

Klein radertje De gemeente Koggenland besloot vorig jaar om de visie van de gemeente niet te laten opstellen door de directie, maar door de medewerkers. ‘Mijn enige bijdrage bestond uit “ja” zeggen tegen het document,’ glimlacht gemeente­secretaris Erik van Wattingen. ‘Ik ben niet de organisatie, maar slechts een klein radertje in het geheel.’ Zuid-Holland gaat op vergelijkbare wijze om met haar medewerkers, vertelt Svenja Raatjes, HR-manager werk en gezondheid bij de provincie. Bij het initiatief Werkgemeenschap van de toekomst krijgen medewerkers de ruimte om mee te denken over de visie van de organisatie. Bij de eerste bijeenkomst waren direct zo’n 150 mensen aanwezig. Dat is zeer positief. Wil je breedgedragen beleid implementeren, dan is het natuurlijk goed als mensen uit alle lagen van de organisatie daar ambassadeur van zijn.’ Beide organisaties kenmerken zich verder door goed leiderschap. Tijdens de coronacrisis en de lockdowns besteedde de directie van de provincie Zuid-Holland veel aandacht aan het psychische welzijn van haar medewerkers. Raatjes: ‘Via livestreams ging de directie met mensen in gesprek, waarbij leden van de directie aangaven zelf ook moeite te ondervinden van de crisis. Aandacht voor psychische problematiek op dat niveau van de organisatie werkt drempelverlagend.’ In Koggenland geeft de directie authentiek en gepassioneerd leiding, vult Van Wattingen aan. ‘Er is hier een nuchtere cultuur, niemand is meer dan een ander. Persoonlijk contact staat centraal, dus ook wanneer we het niet eens zijn. Dan moet je als bestuurder uitleggen waarom een besluit is genomen, zodat een ander in ieder geval snapt hoe dat tot stand is gekomen.’

Geen hosanna Raatjes en Van Wattingen zijn beiden verheugd dat hun organisatie een prijs heeft gewonnen, maar zijn niet van plan om tevreden achterover te leunen. Zuid-Holland laat de onderzoeken niet op zichzelf staan, maar koppelt ze aan veranderingen en beleidsvorming de komende jaren. Hetzelfde geldt voor de gemeente Koggenland, vertelt Van Wattingen. ‘Het is ook heus niet allemaal hosanna. Uit het onderzoek bleek dat onze medewerkers een hoge werkdruk ervaren. Dus zijn we nu met hen in overleg hoe we dat kunnen verbeteren. Ergens komen is makkelijk, het is de kunst om er ook te blijven. Zo’n prijs is leuk, maar we moeten ons vooral blijven onderscheiden als kleine gemeente.’ ◼

Deel dit artikel