Mett

Participatie is maatwerk

Met Amersfoort

Tekst Mett Beeld Mett

Amersfoort vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers in de gemeente invloed hebben op projecten en besluiten van de gemeente. Daardoor kunnen er betere plannen worden gemaakt en besluiten zorgvuldiger worden genomen. Het participatieplatform Met Amersfoort (www.metamersfoort.nl) speelt hierin een centrale rol.

Voorheen werden inwoners en ondernemers uitgenodigd voor bijeenkomsten en inloopavonden. Maar om meer mensen de gelegenheid te geven om mee te doen en mee te denken, koos Amersfoort daarnaast voor online burgerparticipatie via het participatieplatform Met Amersfoort. Op die manier krijgen ook de mensen die geen tijd of zin hebben om naar bijeenkomsten te komen, de mogelijkheid om input te leveren of te reageren. De gemeente wil een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen en digitale participatie draagt hieraan bij. Op het participatieplatform wordt per project de best passende participatiemogelijkheid ingezet. 

Vertrekpunt Voordat Met Amersfoort werd ingezet, maakte de gemeente al gebruik van digitale participatie met bijvoorbeeld een online reactieformulier. Dit had alleen niet het gewenste effect. De mogelijk­heden waren beperkt, doordat de deelnemers elkaars reactie niet konden zien en niet op elkaar konden reageren. Daarom zocht de gemeente naar een tool waarbij dit wel mogelijk was. Daarbij liep ze tegen de volgende uitdagingen aan:

  • Onbekendheid binnen (een deel van) de gemeente met online participatie.
  • Hoe ga je de participatie inzetten en welke online participatie­mogelijkheden gebruik je?
  • Inwoners en ondernemers betrekken en trekken naar de website van Met Amersfoort.

Mett ontwikkelde daarom het platform www.metamersfoort.nl. De organisatie hield zich niet alleen bezig met de technische mogelijkheden, maar dacht ook mee over het opzetten van de verschillende participatietrajecten die spelen op het platform. Het digitaal werken heeft in 2020 een enorme vlucht genomen, waardoor Met Amersfoort niet meer weg te denken is uit de Amersfoortse aanpak. Een online platform is een welkome aanvulling op offline. Bijvoorbeeld omdat doel­groepen die minder snel naar fysieke bijeenkomsten komen, alsnog online een bijdrage kunnen leveren. Joost Mulder is projectleider Met Amersfoort. ‘Het is een zeer uitgebreid platform waarop bijna alles mogelijk is. Participatie is maatwerk en gelukkig worden we achter de schermen zeer goed en vlot geholpen door de adviseurs en helpdesk van Mett.’ ◼

Over Mett

Mett levert software voor de publieke zaak. Het participatieplatform van Mett zorgt voor een gestroom­lijnde online dialoog en laat mensen samenwerken aan projecten. Mett is flexibel en supersimpel in gebruik en biedt uitgebreide mogelijkheden, zoals stemmen, reageren, tijdlijn, documenten delen, etcetera. Ook voldoet Mett aan alle eisen rondom privacy, security en toegankelijkheid vanuit de overheid.

Deel dit artikel