Van koekjes tot natuur­speeltuin

Tekst Bas Nieuwenhuijsen Beeld GoudApot

De Stichting GoudApot krijgt jaarlijks 220.000 euro van de gemeente Gouda en mag dat geld zelf toekennen aan projecten van inwoners van de stad. Dit betekent overigens niet dat iedereen zomaar kan graaien in de pot met goud onder aan de regenboog, waar het logo van de stichting naar knipoogt. Het is een vorm van burgerparticipatie, waarbij de gemeente nadrukkelijk niet de eindregie heeft.

Eind 2015 besloot de gemeente om GoudApot een zak geld te geven voor het meefinancieren van projecten die de stad leuker en beter maken. ‘Loslaten en burgerkracht benutten is het credo van de gemeente en daar is durf voor nodig,’ zegt secretaris Heleen Verkade. ‘De gemeente geeft ons geld en bemoeit zich niet met de verdeling,’ vult een van de twee initiatiefnemers Wim van Beek aan.

Sociale cohesie GoudApot krijgt jaarlijks zo’n tweehonderd aanvragen voor subsidie. Het bestuur legt aanvragen voor aan een beoordelingscommissie, die de ideeën toetst aan een eigen kader. ‘Belangrijk is onder meer dat er inwoners van de stad bij betrokken zijn, dat er geen winstoogmerk is en dat het plan de sociale cohesie bevordert in de gemeente,’ zegt Verkade. Inmiddels zijn ruim duizend aanvragen de revu gepasseerd. ‘Dat zijn vooral kleine projecten’, zegt voorzitter Hans Te Baerts. ‘Ideeën en activiteiten van mensen die niet zo goed de weg weten naar subsidies en zonder GoudApot geen financiering zouden vinden.’ Van Beek: ‘Dat gaat van kinderen die koekjes bakken voor een goed doel tot voorlichting geven over autisme. Op www.goudapot.nl publiceren we alles, dat geeft een beeld van de grote veelzijdigheid. De kleinste subsidie was tot dusver 12,50 euro voor een ontheffing om met een riksja ouderen naar winkels te rijden en de grootste was 25.000 euro voor een natuurspeeltuin in een achterstandswijk.’ ‘Professionele organisaties weten ons inmiddels ook te vinden, maar we subsidiëren geen salarissen van medewerkers,’ benadrukt Te Baerts. Verkade: ‘Bij de projecten moeten vrijwilligers zijn betrokken. Dus als ze bijvoorbeeld een tuintje willen opknappen, gaan wij niet een tuinman betalen. Dat wil niet zeggen dat er geen bedrijven bij projecten betrokken mogen zijn.’

Tweede kans Op de website van GoudApot wordt uitgelegd wat de motivatie is om wel of niet geld toe te kennen. ‘Op onze besluiten is geen beroep mogelijk,’ zegt Te Baerts, ‘maar we zijn geen “koude” organisatie, we gaan de dialoog aan.’ ‘We willen aanvragers ook een tweede kans geven,’ zegt Van Beek. ‘Maar we zijn geen pinautomaat, ’ stelt Te Baerts vast. Het gemeentebestuur is volgens hem trots op GoudApot. ‘We zijn een vliegwiel in de Goudse maatschappij.’ ◼

Deel dit artikel