Rotterdam zet in op goede en slimme groei

Tekst Bas Nieuwenhuijsen

Beeld M4H

Rotterdam wil in de jaren tot 2040 minimaal 50.000 nieuwe woningen bouwen. De plannen daarvoor maken deel uit van de omgevingsvisie, die de gemeenteraad volgend jaar moet vaststellen. ‘Als je aan de voorkant niet goed nadenkt hierover, krijg je woonfabrieken en moet je achteraf allerlei voorzieningen regelen.

Het Keilepand in Rotterdam wordt duurzaam ontwikkeld tot een plek voor kennisdeling en ontmoeting in Merwe-Vierhavens (M4H). Dat is een stadshaven zo groot als de binnenstad van Rotterdam die transformeert naar een district om te wonen en werken. Wethouder Bas Kurvers (r.) heeft het Keilepand op feestelijke wijze officieel aan de nieuwe eigenaren overgedragen

‘Ook gaan we de wijken in, dus iedereen kan meepraten’

Wethouder Bas Kurvers (VVD) heeft de portefeuille Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving. ‘De omgevingsvisie maak ik uiteraard niet in m’n eentje, maar samen met collega’s. Het concept is er en is met de gemeenteraad besproken. We gaan nu in gesprek met de stad, met de stakeholders.’


Dat moet voor een breed draagvlak voor de plannen en ambities zorgen. De opgave is groot: minimaal 50.000 woningen erbij in de komende twintig jaar. ‘Dat is gebaseerd op de groeibehoefte in Rotterdam,’ legt Kurvers uit. ‘Maar het moet wel goede en slimme groei zijn. Zoveel nieuwe woningen bouwen heeft ook gevolgen voor andere zaken, zoals mobiliteit, groenvoorzieningen, winkels, scholen, cultuur en uitgaansgelegenheden. Als je aan de voorkant niet goed nadenkt hierover, krijg je woonfabrieken en moet je achteraf allerlei voorzieningen regelen. Dat wil je niet.’


‘We zullen de stad moeten verdichten, want de oppervlakte van de gemeente wordt niet groter. We gaan bouwplannen maximaliseren en versneld uitvoeren. Daarvoor kijken we onder meer naar stedelijke centra en knooppunten van het openbaar vervoer. Denk aan de Alexanderknoop, Kralingse Zoom/Brainpark, het Hart van Zuid en de Rijnhaven. Aan de oostkant van de stad is op langere termijn ook ruimte in samenhang met een nieuwe brug of tunnel, en op nog langere termijn geldt dat ook voor de westelijke kant. We hebben in Rotterdam gelukkig wel plekken waar ruimte te vinden is, zoals oude havens. Die willen we meteen in samenhang ontwikkelen: zo’n haven deels behouden, niet alleen woningen bouwen maar ook plekken benutten voor creativiteit, bedrijvigheid, scholen en andere voorzieningen, en ruimte maken voor een park. Dan heeft niet iedereen een eigen tuintje nodig bijvoorbeeld. Slimme combinaties moeten maken.’


Stadsvisie

‘Alle wethouders gaan nu over de omgevingsvisie praten met de stakeholders. We hebben elk een eigen “tafel”. Ik praat bijvoorbeeld met de woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. We organiseren ook jaarlijks een “stadmakerscongres”, want er zit veel creativiteit bij bedrijven, meedenkers en critici. Ook gaan we de wijken in, dus iedereen kan meepraten. De omgevingsvisie past in een traditie van samen de stad maken.’


Inspraakrondes zijn niet nieuw, maar de Omgevingswet leidt volgens Kurvers wel tot een nieuwe manier om opgaven aan te pakken. ‘Het dwingt je tot goed nadenken aan de voorkant, waardoor je meer integrale en betere besluiten krijgt. Wij willen de omgevingsvisie tot een stadsvisie maken, een middel om de stad verder te brengen.’ ◼

Deel dit artikel