Publiek Denken verschijnt het komende jaar met de volgende themanummers c.q. specials en e-zines

Publiek Denken

reguliere editie


17 maart

Werkgeverschap


23 juni

Sociaal domein


22 september

Smart mobility


15 december

Dienstverlening

Publiek Denken

themaspecials


21 april

iSamenleving


23 juni

Omgevingswet


20 oktober

Groen akkoord


15 december

Publieke professional

Bent u zoek naar een mogelijkheid uw visie, aanpak, best practice of dienstverlening bij onze lezers onder de aandacht te brengen? Dat kan met een advertentie of een inhoudelijk artikel. Daarbij bieden wij u ondersteuning met redactionele verslaglegging, fotografie, eindredactie en opmaak.

Met Publiek Denken, het platform voor de publieke professional, bereikt u meer dan 50.000 bestuurders, topambtenaren, overheidsmanagers en beleidsmedewerkers bij rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, zbo’s, agentschappen en overige organisaties.

Meer weten over onze advertentiemogelijkheden?
Neem dan contact op met Boyke Rajbalsing op

T 06 10 93 47 77 | E boyke@mediasales0031.nl