Oog en oor voor de behoeften van anderen

Omgevingswet vraagt om anders samenwerken

Tekst Bas Nieuwenhuijsen

Beeld Shutterstock

De Omgevingswet maakt het noodzakelijk om op een nieuwe manier samen te werken: intern, met ketenpartners en met andere partijen in de samenleving. Wat betekent dat en hoe pak je dat aan? Bekijk de MOOC Anders samenwerken door de Omgevingswet en ga aan de slag!

Annemie van Loon (projectmanager HR & de Omgevingswet bij A&O-fonds Waterschappen) kan het niet genoeg benadrukken: ‘De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking en het is heel belangrijk om je nu al een nieuwe manier van samenwerken eigen te maken. Dat gaat niet van de ene dag op de andere.’ Dat onderstreept ook Esther Loozen, projectleider bij A&O fonds Gemeenten. ‘Er wordt nu ook samengewerkt, maar dat moet straks sneller en op veel meer vlakken, dus het is belangrijk je goed voor te bereiden.’


‘De Omgevingswet maakt een eind aan de versnippering van wet- en regelgeving,’ legt Van Loon uit. ‘Vraagstukken als klimaatverandering, circulaire economie en duurzaamheid kun je als organisatie niet in je eentje aanpakken, daarvoor moeten we samenwerken. Dat vereist dat je oog en oor hebt voor de belangen en behoeften van andere partijen. Dat geldt voor de interne samenwerking, maar het geldt ook in relatie tot andere partijen. Onze MOOC Anders samenwerken door de Omgevingswet geeft in zeven korte filmpjes een duidelijk beeld van die verandering.’


Inspirerend

Die filmpjes bieden concrete voorbeelden uit de praktijk,’ aldus Loozen. ‘Twee films gaan over samenwerken binnen de eigen organisatie, twee over de samenwerking met andere overheidsorganisaties en twee over samenwerken met partijen in de samenleving. En er is een samenvattend filmpje. De films kun je bekijken tijdens het werkoverleg, en er hoort een toolkit bij met vragen die je met elkaar kunt bespreken.’


‘Verder verzorgen het A&O-fonds Waterschappen en het A&O fonds Gemeenten gezamenlijk regionale Werkateliers Omgevingswet voor leidinggevenden. In de Werkateliers worden leidinggevenden van gemeenten en waterschappen in vogelvlucht meegenomen in de Omgevingswet en de gevolgen daarvan en gaan zij aan de slag met veranderprofielen en veranderstrategieën; het biedt leidinggevenden handvatten om met hun eigen team de ontwikkeling in gang te zetten’ ◼

De MOOC Anders samenwerken door de Omgevingswet is een gezamenlijk initiatief van de A&O-fondsen Waterschappen, Gemeenten, Provincies en het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Heeft u interesse? Klik op onderstaande button.

Deel dit artikel