Het Digitaal Stelsel Omgevingswet bij de verschillende overheidslagen

De Omgevingswet kan alleen goed werken met goedlopende digitale ondersteuning. De verschillende overheden zijn dan ook hard bezig om de aansluiting te maken bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). En dat gaat nog niet overal even soepel.

ICT Markttoets Omgevingswet:

‘Onduidelijkheid
heerst bij markt’

Waterschappen op zoek naar de juiste software voor DSO

DSO-LV Genomineerd

image

Provincies kampen met krap tijdpad

image