Ben je al van start? Eén overzichtelijke wet, een heldere taakverdeling en minder loketten; de ambities achter de Omgevingswet vragen om ingrijpende vernieuwingen in de informatievoorziening. Daarom

ontwikkelde Centric het online Portaal voor de Leefomgeving. Een vernieuwende dienst die verbonden is met zowel landelijke als met lokale voorzieningen en die geïntegreerd werkt met oplossingen van partners. Deze verbindingen geven je een compleet en actueel beeld van de fysieke leefomgeving bij adviserende, planologische en VTH-processen. Voor een soepele overgang van de huidige wetgeving naar de Omgevingswet, is Portaal Leefomgeving ook ingericht om de huidige werkzaamheden voort te zetten volgens de Wabo en de plaatselijke verordeningen. Ook goed van start naar de Omgevingswet?


SOFTWARE SOLUTIONS | IT OUTSOURCING | BPO | STAFFING SERVICES