Webshop voor medische hulpmiddelen

Tekst Bas Nieuwenhuijsen Beeld Shutterstock

De schaarste aan hulpmiddelen was enorm, maar hoe weet je wat je nou precies moet inkopen? Wie wil welke artikelen op welk moment hebben, en hoeveel? Vraag en aanbod op elkaar afstemmen was een zeer complexe opgave.

‘Via het portaal konden we de vraag goed kwantificeren’

Ralph van Disseldorp is voormalig directeur marketing & communicatie van het UMC Utrecht en hoofd communicatie/directie strategie bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij het LCH hield hij zich bezig met de communicatie met de zorginstellingen.’ Dat was geen overbodige luxe, want het bleek niet eenvoudig om scherp in beeld te krijgen waaraan de meeste behoefte was. Van Disseldorp: ‘In de zorg in Nederland is nooit sprake geweest van collectieve inkoop. Bij de start van het LCH is ook afgesproken dat er geen verplichting kwam om via het consortium in te kopen, het LCH is een add on kun je zeggen. Iedere zorginstelling bepaalt zelf waar, wat en hoeveel er wordt besteld. We wisten dus niet wat ze op voorraad hadden of waar ze verder spullen kochten, want ze volgden hun eigen spoor, het verbruik was onbekend.’ ‘Het was een moeilijke opgave, heel spannend,’ zegt Jaap Schreurs, Principal bij Boston Consulting Group (BCG). ‘Bij het LCH ben ik betrokken geweest bij het opstellen van scenario’s over de ontwikkeling van de pandemie en de behoefte aan hulpmiddelen. We hebben veel met zorginstellingen gepraat, surveys uitgestuurd en geleerd van ervaringen in het buitenland. Wat gebeurt er als de pandemie langer duurt en erger wordt? Als er zoveel patiënten zijn, hoeveel hulpmiddelen heb je dan nodig? Waar zitten de gaten? Na een week of twee ontstond een redelijk beeld, een bandbreedte, en dat kon het LCH steeds beter verfijnen.’

Indrukwekkende prestatie Het LCH had twee belangrijke instrumenten daarvoor: overleg met de ROAZ-regio’s (Regionaal Overleg Acute Zorgketen, red.) van ziekenhuizen en de GGD’en voor de acute zorg en een bestelportaal, waarop zorgverleners konden aangeven hoeveel hand­schoenen, mondkapjes en andere hulpmiddelen ze wilden hebben. ‘Via de ROAZ-regio’s kregen we beter zicht op het verbruik,’ zegt Van Disseldorp. ‘Experts die bij het consortium waren betrokken, hadden al een portaal, dat ze snel hebben omgezet naar een LCH-tool. De webshop voor medische hulp­middelen, zeg ik wel eens gekscherend. Via het portaal konden we goed de vraag kwantificeren. Het LCH is gestart vanuit het niets, zonder historie,’ stelt Schreurs vast. ‘Elke dag was er overleg en werd bekeken wat er moest worden ingekocht, wat er inmiddels was binnengehaald, hoe de vraag zich ontwikkelde. Dat vraagt om actief management. Het LCH heeft een indrukwekkende prestatie geleverd.’ Van Disseldorp: ‘We hebben de eerste artikelen kunnen leveren binnen vijf dagen na de start. Toen we begonnen was er niets, we kenden elkaar niet eens. Een wereldprestatie.’ ◼

Deel dit artikel