Colofon

Deze special is een uitgave van uitgever Publiek Denken


Redactieadres

Gebouw M1-47,

Binckhorstlaan 36,

2516 BE Den Haag

I www.publiekdenken.nl

T 085 486 85 41

E redactie@publiekdenken.nl


Adreswijzigingen en abonnementen

E info@publiekdenken.nl


Uitgevend hoofdredacteur

Asha Narain


Beeld- en eindredacteur

Marc Notebomer


Projectmanager

Lars van der Linden


Mediasales

Boyke Rajbalsing

E boyke@mediasales0031.nl

M 06 109 347 77


Art direction en vormgeving

Dimdim Grafisch Ontwerp


Cover

Aad Goudappel


Beeld

Adobe Stock, Dimitry de Bruin, Sebastiaan ter Burg, Merlin Daleman, Annemarie Dekker, Aad Goudappel, Serge Hagemeier, Lost Lemon, Medmij/Zevenmijls, ministerie van VWS, Phil Nijhuis, Number 5, SeniorWeb, stichting Digisterker, Bart van Vliet,


Medewerkers aan deze special

Siri Beerends, Pieter van den Brand, Doxis i.s.m. Maurice van Turnhout, Gerard Drosterij, Bas Nieuwenhuijsen, Marc Notebomer, Ellen Röling, Paul Teule, Maurits van den Toorn, Pieter Verbeek, Liesbet van Zoonen


Drukker

Senefelder Misset


Deze Publiek Denken-special verschijnt eenmalig in een oplage van 51.660 exemplaren (print en online).


Volg ons op Facebook, Linkedin en Twitter

logo Publiek Denken

Kennispartners