Nieuwe samenwerkingen vragen om nieuwe normen

Tekst Bas Nieuwenhuijsen

Beeld Merlin Daleman

‘De energietransitie is niet haalbaar zonder normen en andere afspraken,’ zegt Rik van Terwisga, algemeen directeur van NEN, dat al sinds 1916 de ontwikkeling van normen begeleidt. ‘Van convenanten waarin we vastleggen dat we duurzame energie willen, gaan we nu naar de uitvoering, het halen van de doelen. Daarvoor zijn duidelijke afspraken nodig.’

Rik van Terwisga: ‘De energietransitie is niet haalbaar zonder normen’ 

‘Normen zijn geen wetten, maar vrijwillige afspraken die misverstanden voorkomen,’ legt Van Terwisga uit. ‘We brengen de juiste partijen bij elkaar om met goede argumenten een echte dialoog aan te gaan en tot overeenstemming te komen. Wij verspreiden de afspraken die uit het overleg komen en verzorgen trainingen, zodat mensen leren hoe ze ermee moeten omgaan.’ NEN speelt daarmee een essentiële rol: zonder normen kun je prima een stekker maken, maar of die dan in het stopcontact past, is afwachten. ‘Uiteindelijk is het in ieders belang om goede afspraken te maken, allemaal dezelfde taal te spreken, die normen te bewaken en up-to-date te houden.’

NEN gaat graag met de partijen die aan de klimaattafels zitten en andere belanghebbende partijen aan de slag. ‘De klimaatverandering moeten we proberen te beperken én we moeten ons eraan aanpassen. De energietransitie is niet haalbaar zonder normen en andere afspraken. Van convenanten waarin we vastleggen dat we duurzame energie willen, gaan we nu naar het halen van de doelen. Daarvoor zijn duidelijke onderlinge afspraken nodig.’

‘Alle gebouwen moeten van het aardgas af en worden voorzien van bijvoorbeeld een warmtepomp. Welk effect heeft dat? Voor het meten van de energieprestatie van gebouwen hebben we net een nieuwe meetmethode opgeleverd. Overstappen op waterstof als brandstof? Dan moet je afspraken maken over veiligheid. Partijen kijken ook naar mogelijkheden om waterstof via het bestaande gasnet te vervoeren, daarvoor brengen we de netbeheerders samen met de waterstofproducenten en de gebruikers.’ 


‘Normen zijn geen wetten maar vrijwillige afspraken’

Meebewegen 

‘Naast de energietransitie houden we ons bezig met klimaatadaptatie, het meebewegen met de veranderingen. Vanwege de zeespiegelstijging kijken overheden naar drijvend bouwen. Daarover praten we nu samen met 35 partijen in Zuid-Holland met de bedoeling dat ook landelijk uit te rollen. Of neem de steden, die door hoosbuien en warme zomers meer water en hitte moeten verwerken. Hoe vang je dat op? Wij praten daarover met alle relevante partijen, zoals de verschillende gemeentelijke afdelingen en andere betrokken partijen die hierover gaan.’ 

Belangrijk vindt Van Terwisga ook de circulaire economie. ‘Het leidt allemaal tot nieuwe samenwerkingen, waarvoor nieuwe normen nodig zijn. Kijk naar het gebruik van elektrische auto’s als buurtbatterij. Met zonnepanelen wek je stroom op, die je opslaat in de accu’s van de auto’s. Die gebruik je om mee te rijden, maar op het overschot kun je ook apparaten in huis laten draaien. Zo krijg je een wijk die zichzelf bedruipt en geen energiemaatschappij nodig heeft. De consument praat niet meer met de energieleverancier, maar met zijn buren en wordt daardoor ook voor ons een steeds belangrijkere partij.’ ◼


Meer weten over de rol van afspraken bij energietransitie, waterstof, klimaatadaptatie en circulaire economie? Lees over de ontwikkelingen en nieuwe projecten, inspirerende verhalen of luister naar podcasts op: www.nen.nl/publiekdenken.

Deel dit artikel