Groningen
experimenteert
met gasloos

Tekst Bas Nieuwenhuijsen

Beeld Gemeente Groningen

Hoe helpt blockchain­technologie om de energie­transitie tot stand te brengen? In een wijk in Groningen doen tien huishoudens mee aan een experiment dat de energie­sector ingrijpend kan veranderen.

Wethouder Mattias Gijsbertsen
‘Ook minima moeten profiteren van goedkope, duurzame energie’

Als je een woning bezit en met bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak meer energie opwekt dan verbruikt, dan lever je het overschot aan het openbare elektriciteitsnet. Een energiemaatschappij koopt die stroom van jou en verkoopt die aan een ander huishouden. Slim idee: bouw een digitaal platform waarop burgers die duurzame energie produceren rechtstreeks stroom uitwisselen. Volgens wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) zijn de voordelen groot. ‘Hiermee stimuleer je de energietransitie, geef je mensen zelf de regie over hun energiehuishouding en verlaag je de kosten doordat er geen energiebedrijf nodig is. De onderlinge energieleveranties moeten natuurlijk wel transparant zijn en de deelnemers aan het uitwisselingsplatform moeten hun transacties op een betrouwbare manier kunnen verrekenen met elkaar.’ Blockchaintechnologie kan dat garanderen. Groningen is een experiment gestart om te zien of het werkt.


Complot

Blockchain is een manier om informatie vast te leggen: elk block (schakel) in de chain (keten) bevat data. Er is geen centrale instantie of persoon die de informatie kan beheren, dat doen alle deelnemers zelf en iedereen kan elkaar controleren. Sjoemelen met gegevens is daardoor praktisch onmogelijk, dat zou alleen lukken als iedereen in het complot zit. Om de mogelijkheden van blockchaintechnologie voor de overheid te onderzoeken, zijn verscheidene pilots gestart, onder meer bij het Kadaster, de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. De techniek lijkt ook voor het project in Groningen zeer geschikt. In een blockchain kun je alle informatie opslaan, die voor een platform voor het uitwisselen van energie relevant is, bijvoorbeeld hoeveel energie de ene deelnemer aan de andere levert. Die gegevens worden automatisch bijgehouden door een speciaal kastje op de elektriciteitsmeter te plaatsen. In december moeten de eerste huishoudens in de wijk Reitdiep aangesloten zijn.

Het experiment in Groningen is work in progress: van de kastjes bestaat alleen een prototype, de benodigde software moet nog worden doorontwikkeld, en ook de verrekening van de onderlinge transacties is nog niet uitgekristalliseerd. Het is de bedoeling volgend voorjaar de proef uit te breiden naar de wijk Selwerd, waar een portiekflat met sociale huurwoningen op het platform wordt aangesloten. Gijsbertsen: ‘Ook minima moeten profiteren van goedkope, duurzame energie en niet alleen huiseigenaren die in staat zijn te investeren. Als alles goed gaat, kunnen de wijken van de stad aan elkaar gekoppeld worden, en kunnen niet alleen woningen, maar ook bedrijfspanden en gemeentelijk onroerend goed worden aangesloten.’ ◼



Deel dit artikel