Klimaatverandering is een mondiaal probleem met grote lokale gevolgen en zal op alle niveaus en met iedereen aangepakt moeten worden. Werken aan klimaatoplossingen is een kwestie van vooruit kijken, kansen pakken, volhouden, oplossingen versnellen en samenwerken. Steeds weer opnieuw!

De kernactiviteiten van Klimaatverbond Nederland zijn: samen energietransitietrajecten opzetten, de samenleving activeren en betrekken, transparant maken van onze eigen CO2-emissie en kennis en ervaring delen. U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten en uw organisatie aan te sluiten.

Samen in

sturing en versnelling

Klimaatverbond Nederland verbindt koplopers en nodigt alle maatschappelijke actoren uit mee te doen om de energietransitie te versnellen. Een succesvol voorbeeld hiervan is het Gelders Energieakkoord (GEA), waarbij ruim 200 Gelderse deelnemers zijn aangesloten. Klimaatverbond Nederland was in 2015 samen met de Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF) en Alliander initiatiefnemer van dit akkoord en is sindsdien één van de drijvende krachten achter het GEA.

Samen in

campagnes

De Klimaatverbond Energy Battle is dé landelijke energiebesparingswedstrijd waarbij diverse scholen en gebouwen in gemeenten de uitdaging aangaan om zoveel mogelijk energie te besparen. Hoe? Door bijvoorbeeld slim op te letten of het licht na werktijd wordt uitgedaan. En de verwarming in het weekend wél uitstaat. Welke scholen of gebouwen en welke gemeente bespaart de meeste energie? Doe mee en geef uw gemeente nu op voor de vernieuwde Energy Battle! Aanmelden is mogelijk tot 1 december.

Samen in

professionalisering

Klimaatverbond Nederland biedt met de Klimaatacademie overheidsprofessionals kennis en hands-on oplossingen aan, waarmee zij koplopers kunnen zijn in de klimaaten energietransitie. De Klimaatacademie bestaat uit workshops en publicaties die gericht zijn op thema’s die nu om actie vragen, zoals klimaatadaptatie, aardgasvrije wijken, energiebesparing, grootschalige opwek als wind-op-land projecten en regionale of gemeentelijke energieplannen.

Klimaatverbond Nederland verenigt lokale overheden die een ambitieus klimaatbeleid willen voeren.

Samen met meer dan 160 gemeenten, 11 provincies, 6 waterschappen en geassocieerde partners worden sinds 1992 activiteiten ondernomen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Meedoen?

Kom op 31 januari netwerken op de Klimaatverbond Inspiratiedag!