Maak de
energietransitie
concreet

Tekst Pieter Verbeek

Beeld Enexis Groep

Het succes van de energietransitie hangt mede af van hoe we met innovatieve technologie meer en meer woningen kunnen verduurzamen. Maar het gaat niet alleen om technologie. Hoe krijg je de bewoners mee? ‘We hebben concrete en aantrekkelijke proposities nodig.’

In de pilot Jouw Energie Moment (Enexis Groep) is onderzoek gedaan naar het verdelen van decentraal opgewekte en opgeslagen energie over verschillende huishoudens

Van warmte- en koude installaties, en flexibele energie-infrastructuur tot aardgasloze wijken. TKI Urban Energy, onderdeel van de Topsector Energie, richt zich met onderzoek en investeringen op technologie-innovaties, die nodig zijn voor energietransitie. ‘We brengen de beste partijen bij elkaar die nodig zijn voor die transitie: kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden,’ vertelt Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy. ‘We proberen ze te verbinden rond technologie. Als er interesse is uit de markt in een specifieke technologische innovatie, dan zorgen wij dat doorontwikkeling kan plaatsvinden tot een volwassen product of dienst.’


Technologie verzilveren

De afgelopen vijf jaar hebben TKI Urban Energy en andere partijen via publiek-private samenwerkingsverbanden een kleine half miljard euro geïnvesteerd in nieuwe energie-technologieën. ‘Dat heeft onder meer opgeleverd dat Nederland een goede naam heeft in de verduurzaming van de energievoorziening,’ aldus Kirch. ‘Nu is het zaak om die technologie te verzilveren en breed toe te passen in de praktijk. Zowel in Nederland als daarbuiten. We staan nu voor de uitdaging om op te schalen. TKI Urban Energy speelt daarbij een onafhankelijke en verbindende rol.’ Sterke en innovatieve bedrijven worden in verbinding gebracht met sterke en innovatieve woningcorporaties en vastgoedeigenaren.

De afgelopen tijd is in een aantal vooruitstrevende gemeenten al begonnen met de implementatie van innovatieve technologieën in proeftuinen, de zogeheten living labs. ‘Zo worden warmtepompen, zonnepanelen en elektrische auto’s in een wijk in een gesloten systeem geïntegreerd, waarbij met zonnepanelen opgewekte elektriciteit in de accu van elektrische auto’s kan worden opgeslagen om op een ander moment benut te worden voor verlichting en verwarming. Wat betekent het voor de kosten van energie, het comfort in een woning en wat voor vervolginnovaties zijn er nodig? De ervaring die is opgedaan in de living labs wordt gedeeld met andere wijken en uiteindelijk met andere gemeenten.’

Het succes van opschaling is echter vooral ook afhankelijk van de eindgebruiker, benadrukt Kirch. ‘Hoe krijgen we de bewoner ook mee? De energietransitie is voor de meeste bewoners een te abstract begrip, het zegt hem niets. Maar als je het vertaalt naar wat het een bewoner kost om te isoleren, wat het oplevert en of hij wel of niet tijdelijk de woning moet verlaten, dan wel.’

Voor de meeste bedrijven die technologisch zijn georiënteerd is dat nieuw. Kirch: ‘We moeten techneuten verbinden met gedrags-wetenschappers. Professionals moeten inzicht hebben in wat er nodig is voor de energietransitie én ervoor zorgen dat steeds meer mensen het vertrouwen wordt gegeven in de wereld van morgen. Er is sprake van een symbiose tussen technologische en sociale innovatie. Zonder elkaar komen ze beiden niet verder.’ ◼


‘TKI Urban Energy verenigt de beste partijen die nodig zijn voor de energietransitie’

Deel dit artikel