Regionale energiestrategie

ingewikkeld?

Het nationale Klimaatakkoord legt flinke ambities neer bij de regio’s om de energietransitie te stimuleren. Maar hoe kunt u deze ingewikkelde opgave realiseren? Berenschot heeft jarenlange ervaring in het organiseren van regionale samenwerking, was betrokken bij de pilots Regionale Energiestrategie (RES) en ontwikkelt met de rijkspartijen het Nationaal Programma RES. Wij maken de ontwikkeling van de RES in uw regio begrijpbaar, behapbaar en uitvoerbaar. We ondersteunen u in het opzetten van het regionale samenwerkingsproces, het ontwikkelen van een duurzaam regionaal energiesysteem en in de besluitvorming over duurzame opwek.