Jonge professionals hebben impact

Jonge professionals hebben impact

Tekst Dick Leseman Beeld Wijnand Slurink

Nellie-Anne Guijt werkt nu een jaar bij de provincie Zuid-Holland. Ze is gedetacheerd door Talent voor Transitie en maakt deel uit van het ontwikkelprogramma, een soort traineeship dat met een grote groep publieke en private organisaties is opgezet. Ze is één van de jonge professionals die worden ingezet om bij en met opdrachtgevers te werken aan vraagstukken rondom de snel veranderende wereld van energie.

Volgens Nellie-Anne Guijt staan burgerinitiatieven aan het begin van de warmtetransitie

Talent voor Transitie laat zich het best kort omschrijven als een dienstverlener in de energiesector. Maar dat is te kort door de bocht. Talent voor Transitie ontvangt jonge mensen met open armen; mensen die staan te trappelen om bij te dragen aan de energietransitie. Buiten de technische kennis rondom hernieuwbare energiebronnen, zijn deze professionals heel goed in het bouwen van coalities en verandermanagement. ‘We leren ze om te gaan met weerstanden en het inroepen – waar nodig – van hulp van specialistische kennis of vaardigheden van collega’s. Onze professionals weten hoe ze impact moeten maken,’ verduidelijkt oprichter Albert Bloem.

Uitdaging Haar eerste opdracht was in 2018 bij Vattenfall. ‘Ik ben daar in het onderwerp warmte gerold. Als vervolg wilde ik graag iets bij de overheid doen, dus de opdracht bij de provincie kwam heel goed uit,’ vertelt Guijt. Zuid-Holland verstrekt subsidie aan verschillende lokale warmte-initiatieven. ‘Mijn opdracht was te onderzoeken wat de subsidie had bijgedragen en daarnaast hoe mijn onderzoek een impuls zou kunnen geven aan bijvoorbeeld gemeenten en aan andere initiatieven.’ Op het gebied van warmte moet in tegenstelling tot zonne- en windenergie nog heel veel kennis worden ontwikkeld. ‘Dat is de grote uitdaging bij warmte. Zeker als een burgerinitiatief een collectieve oplossing wil,’ weet ze. ‘Je hebt de hele buurt of wijk nodig om het haalbaar te maken. De vraag van zo’n initiatief is vaak hoe ze mensen bereid krijgen aan te haken.’ In haar onderzoek heeft ze dankbaar gebruik gemaakt van een drietal collega’s van Talent voor Transitie met aanvullende kennis rondom warmtenetten. ‘Ze hebben technische onderzoeken doorgenomen van de initiatieven die ik heb onderzocht,’ legt ze uit. ‘We hebben samen een analyse gemaakt van hoe we efficiënter om kunnen gaan met technische informatie.’

Lerend netwerk Ze ziet dat de burgerinitiatieven aan het begin staan van de warmtetransitie en pleit in haar rapportage voor voortzetting van de subsidie en procesondersteuning "om het vliegwiel op gang te brengen”. Verder vindt ze dat een lerend netwerk de kennis en ervaringen moet verzamelen en delen onder meer om nieuwe lokale initiatieven van de grond te krijgen. Guijt werkt hier met andere jonge professionals hard aan in hun vervolgopdrachten. ◼

Meer weten of ook aansluiten als partner?

info@talentvoortransitie.nl 085 130 75 30 of

Deel dit artikel