‘Extra maatregelen blijven nodig’

Slagvaardig stikstofbeleid

‘Extra maatregelen blijven nodig’

Slagvaardig stikstofbeleid

Tekst Bas Nieuwenhuijsen Beeld NVDE

De nieuwe kabinetsplannen om de uitstoot van stikstof te verlagen, zijn volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) een stap in de goede richting. ‘We hebben nog wel zorgen. Er staan nu duurzame energieprojecten stil, dat moet snel worden opgelost,’ aldus NVDE-directeur Olof van der Gaag.

Volgens Olof van der Gaag brengen de kabinetsplannen om de uitstoot van stikstof te verlagen de saldering van bouwprojecten in zicht

‘Duurzame biomassa is nodig om de klimaat­doelen te halen’

Het kabinet kwam onlangs met een nieuw pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verlagen. Voor bouwprojecten die tijdelijk de stikstofuitstoot verhogen is geen natuurvergunning meer nodig en de overheid trekt een half miljard euro uit om de ontwikkeling van “schone” machines en voertuigen te stimuleren. Die maatregelen liggen dicht bij het pleidooi van de NVDE voor het salderen van projecten en het inzetten van emissieloze machines. Alleen een derde speerpunt van de NVDE, innovatie op het gebied van bio-energie (energie uit bio-massa, red.), komt niet in de kabinetsplannen naar voren. Van der Gaag wijst erop dat in de kabinetsplannen een belangrijke stap wordt gezet op weg naar saldering van bouwprojecten. ‘Als je bijvoorbeeld een windmolenpark bouwt, stoot je stikstof uit. Dat betekent een tijdelijke verhoging, maar zo’n park levert schone energie en gaat zo’n 20 jaar mee. Per saldo levert het dus winst op als je naar de stikstofuitstoot kijkt. Als je bijvoorbeeld emissieloze woningen bouwt, valt het saldo nog gunstiger uit, want huizen blijven nog veel langer staan. Die saldering was tot nu toe niet mogelijk, waardoor projecten niet konden doorgaan, ook duurzame energieprojecten niet. Het kabinet schept daar nu ruimte voor, al is dit punt nog niet uitgewerkt. We hebben wat dit soort bouwprojecten betreft een achterstand opgelopen, en door de coronacrisis is nog meer vertraging ontstaan. Er zullen extra maatregelen nodig blijven, anders halen we de stikstofdoelen niet.’ Het kabinet wil de landelijke stikstofuitstoot in 10 jaar tijd met 26 procent verminderen.

Emissieloos werken Voor de ontwikkeling van emissieloze voertuigen en machines in de bouw komt 500 miljoen euro beschikbaar. ‘We kunnen nog niet goed inschatten of dat genoeg is,’ zegt Van der Gaag. ‘Zulke voertuigen en werktuigen zijn eerst duur. Aannemers zijn al bezig om ze zelf te ontwikkelen en een half miljard euro is een substantieel bedrag. Er is ook tijd voor nodig, je kunt niet zomaar even duizend elektrische graafmachines produceren.’ Van der Gaag benadrukt verder het belang van bio-energie. ‘Je kunt sommige duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, niet op commando aan- of uitzetten, of harder zetten, zodat je de hoeveelheid elektriciteit produceert die je op dat moment nodig hebt. Met bio-energie kun je dat wel. Er is veel discussie over, maar duurzame biomassa is echt nodig om de klimaatdoelen te halen. Wij pleiten er daarom voor de emissienormen voor bio-energie aan te scherpen en te investeren in innovatie en herbebossing.’ Al met al is de NVDE-directeur redelijk positief, maar hij waarschuwt ook. ‘Het glas is halfvol, want we hebben nog wel zorgen over de slagvaardigheid. Er staan nu duurzame energieprojecten stil, dat moet snel worden opgelost.’ ◼

Deel dit artikel