Flyer met praktische tips en koppelkansen

Klimaatadaptatie en energietransitie

Flyer met praktische tips en koppelkansen

Klimaatadaptatie en energietransitie

Tekst Bas Nieuwenhuijsen Beeld Provincie Zuid-Holland

Klimaatadaptatie en de energietransitie zijn onder­werpen waarmee veel partijen bezig zijn, soms samen en soms los van elkaar. Dan is het handig als iedereen oog heeft voor de raakvlakken en mogelijkheden om oplossingen te koppelen. Een flyer van de provincie Zuid-Holland helpt daar een handje bij.

De provincie Zuid-Holland is bij veel overlegstructuren betrokken, waarin de energietransitie en klimaatadaptatie belangrijke onderwerpen zijn. In zeven regio’s in Zuid-Holland wordt gewerkt aan zowel de Regionale Energiestrategie (RES) als aan plannen voor klimaatadaptie (in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie). Het is van belang dat er rekening wordt gehouden met de raakvlakken van beide opgaven. ‘Bijvoorbeeld door de straat meteen adaptief in te richten als die toch wordt opgebroken voor vervanging van gas- door energieleidingen en om in te spelen op de toenemende vraag naar koeling,’ zegt Christina Boomsma, communicatieadviseur bij de provincie Zuid-Holland. ‘Wij hebben daarom een flyer gemaakt met een heel praktische aanpak. We hebben ons verdiept in de onderwerpen van de energietransitie. Die trein rijdt al langer dan de trein van klimaatadaptatie. We hebben logische aanknopingspunten gezocht om daarbij aan te sluiten.’ In de flyer is een aantal voorbeelden uitgewerkt van dergelijke raakpunten en mogelijkheden om vraagstukken te combineren. Gestileerde figuren staan voor Energietransitie (Watt genaamd), Klimaatadaptatie (Adapt) en de Link daartussen. Stel bijvoorbeeld dat ergens een plek is uitgekozen om een zonnepark te bouwen, maar die plaats blijkt gevoelig voor wateroverlast, dan doet Link de suggestie om daar een waterbuffer met drijvende zonnepanelen aan te leggen.

Schuurplekken ‘Link heeft geen “wijzend vingertje”, maar luistert naar vragen van beide kanten en geeft dan mogelijkheden voor synergie aan’, vertelt Werncke Husslage, die als senior adviseur klimaatadaptatief bouwen bij de provincie Zuid-Holland bij de ontwikkeling van de flyer betrokken was. ‘We hebben gekeken naar koppelkansen, maar ook naar schuurplekken tussen de energietransitie en klimaatadaptatie.’ Een voorbeeld van dat laatste uit de flyer: dankzij zonnepanelen draaien airco’s op duurzame energie, maar ze verhogen wel de buitentemperatuur, wat kan bijdragen aan hittestress. Link: bouw warmtewerend. Concretiseren De flyer heeft zijn uitwerking niet gemist, zeggen beiden. ‘We richten ons op een brede doelgroep van overheden, waterschappen, bedrijven en ga zo maar door, aldus Boomsma. ‘Het is belangrijk dat alle partijen elkaar opzoeken om RES en Regionale Adaptatie Strategie (RAS) te ritsen. Mede daardoor is de koeltevraag bijvoorbeeld echt op de agenda gekomen.’ Husslage wijst op andere informatiebronnen, die net als de flyer nuttige informatie bevatten over de energietransitie en klimaatadaptatie. ‘Op de site www.bouwadaptief.nl staat bijvoorbeeld veel informatie over mogelijkheden om klimaatbestendig te bouwen. Verder hebben we een Warmte Transitie Atlas en een Klimaatatlas Zuid-Holland (wateroverlast, droogte, hitte, overstromingen, bodemdaling en biodiversiteit), waarop ook meekoppelkansen in beeld worden gebracht. Dat helpt mensen knelpunten te bepalen en de strategieën concreet te maken.’ Juist dat concretiseren is belangrijk bij de vervolgstappen waar nu aan wordt gewerkt, zegt Boomsma. ‘We kunnen nu beter laten zien welke maatregelen mogelijk zijn en hoe verschillende projecten samenhangen. Husslage: ‘Ik hoop dat dit als een vliegwiel werkt en dat mensen de flyer verder aanvullen met tips, voorbeelden en concrete punten.’ ◼

Deel dit artikel