Woondeal Stedelijk Gebied Eindhoven

Vertrouwen in 3D

Tekst Silvester Klaasman

Beeld Shutterstock

Met haar Brainport vormt Eindhoven steeds meer een drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Maar de gemeente kent een toenemende druk op de woningmarkt. Die gaat ze op verschillende manieren te lijf, bijvoorbeeld door te experimenteren met het 3D-printen van woningen. En met de Woondeal Stedelijk Gebied Eindhoven.

‘Voor de oplossing van het woningtekort heeft Eindhoven drie strategieën’

‘We hebben voor het oplossen van het woningtekort een onderscheid gemaakt tussen korte-, middellange- en langetermijnstrategie,’ vertelt Yasin Torunoglu, wethouder Wonen van de gemeente Eindhoven. ‘Op de korte termijn ligt de oplossing in tijdelijke woonunits. In eerste instantie waren die geen optie omdat die maar 10 jaar mogen blijven staan. Dat was niet rendabel. Dankzij de woondeal mogen ze nu 15 jaar blijven staan, waardoor het project wel te realiseren was. Daardoor hebben we in 8 maanden tijd 300 tijdelijke studentenwoningen kunnen realiseren.’

Op de middellange termijn hebben we ruimte gekregen om te bouwen, daar heeft vooral de provincie een belangrijke rol gespeeld,’ vertelt Torunoglu. ‘Vooral de binnenstedelijke transformatielocaties rond het station zijn daarin belangrijk. Met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we besloten dat we in het geval van infrastructurele investeringen samen optrekken. Dat is belangrijk want dat geeft de ruimte om op ingewikkelde locaties daadwerkelijk woningen neer te zetten.’

Voor de lange termijn is de Woondeal Stedelijk Gebied Eindhoven de basis. ‘In de deal werken gemeente, provincie en het Stedelijk Gebied Eindhoven samen. Die samenwerking is essentieel om het enorme woningtekort terug te dringen, betaalbaarder maken en houden van woningen en de leefbaarheid in de wijken aan te pakken. Op veel van deze dossiers speelt het rijksbeleid een sleutelrol.’

Knooppunt XL Torunoglu: ‘Rondom het station willen we 13.000 tot 15.000 woningen realiseren. Dat betekent dat de huidige bushalte moet worden geüpgraded en anders moet worden ingevuld. Het betekent dat de doorgaande weg achter het station veel meer een stadsboulevard moet worden waar fietsers en wandelaars voorrang krijgen op de auto. Nu is dat vooral een omgeving voor auto’s. Dat vraagt om grote publieke investeringen  die niet allemaal terug te verdienen zullen zijn.’

‘Om de mensen die daar gaan wonen qua mobiliteit tot hun dienst te zijn, willen we ook dat de verbinding met de Randstad enerzijds en met Düsseldorf, Brussel en Antwerpen anderzijds veel beter wordt. De werktitel daarvan is Knooppunt XL. Dan kunnen we met recht zeggen dat mensen met het openbaar vervoer niet alleen door de hele stad kunnen reizen, maar ook door heel Europa,’ zegt de wethouder.

3D-printen Daarnaast is de gemeente bezig met een experiment: het 3D-printen van woningen. Dat gebeurt ver van het centrum, in Meerhoven, een van de weinige Vinex-locaties die Eindhoven over heeft. Torunoglu: ‘Het experiment verloopt trager dan we willen, maar daarvoor is het ook een experiment. Dat is ook de gedachte, we willen nu alle beren op de weg tegenkomen. Eén van de obstakels is dat je een 3D-geprinte woning niet op dezelfde manier kunt testen op zaken als veiligheid als een normale woning. Hoe dan wel? Dat is een van de vraagstukken. Niettemin hebben we veel vertrouwen in het experiment. De eerste geprinte woning hopen we binnen een halfjaar te hebben staan. Daarna, is de verwachting, kan het hard gaan.’ ◼

Deel dit artikel