Woondeal Metropoolregio Amsterdam

Wachten op concrete stappen

Tekst Silvester Klaasman

Beeld Shutterstock

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) ziet zichzelf voor drie uitdagingen staan op woongebied. De krapte op de woningmarkt, de betaalbaarheid van het woningaanbod en de bereikbaarheid ervan. Met de Woondeal die vorig jaar is gesloten, wil de MRA stappen zetten. Alleen lijkt Den Haag het af te laten weten.

‘In Amsterdam is een zelfwoonplicht ingesteld’

De metropoolregio wil zo’n 15.000 woningen per jaar gaan bouwen, maar heeft wel een paar hordes te nemen. ‘We willen veel binnenstedelijk doen,’ vertelt Lex Scholten, voorzitter van het programma Bouwen en Wonen van de MRA en wethouder Wonen van gemeente Diemen. ‘Dan heb je het over oude havens en industrieterreinen, met verschillende eigenaren. De financiële positie van onze woningbouwcorporaties is vrij zwak en de MRA heeft bovendien veel oud corporatiebezit. Dat wil zeggen dat we in het teken van verduurzaming veel moeten uitgeven.’

Betaalbaarheid Gelukkig heeft het kabinet besloten een zogenoemde woningbouwimpuls te geven. Deze moet ervoor zorgen dat het woningtekort daalt en de bouwproductie hoog blijft. ‘Daar is een miljard euro voor vrijgemaakt. Daar willen we graag een flinke hap uit nemen,’ vertelt Scholten.

De Woondeal MRA die vorig jaar zomer werd gesloten, is volgens Scholten een goede stap maar lost niet automatisch alle problemen in de metropoolregio op. Scholten: ‘Over het aanvullen van de woningvoorraad ben ik positief. Over het vermogen om het betaalbaar te houden ben ik wat somberder,’ zegt de voorzitter.

‘In de vrije sector knallen de prijzen door alle plafonds heen. Dat hebben we met de minister besproken. We hebben gepleit voor een instrumentarium om de huurverhogingen te kunnen beteugelen. De minister zou daarnaar kijken. Maar onder druk van de Tweede Kamer komt daar nog niet veel van terecht.’

Tragisch slecht In Amsterdam is daarom een “zelfwoonplicht” ingesteld. Dat wil zeggen dat woningen alleen door een koper zelf mogen bewoond. Scholten: ‘Ook in de gemeente Diemen hebben we dat ingesteld maar alleen als het gaat om nieuwbouw. In de bestaande bouw is er erg veel druk van kleine beleggers om woningen te kopen, te verhuren of ze eerst te splitten. Maar je ziet het ook buiten Amsterdam steeds meer voorkomen. Het is een gevolg van de schaarste maar ook van de huurprijzen die gevraagd kunnen worden. De woningen voor het middensegment zitten allemaal in de vrije sector. Daar gaat het echt tragisch slecht. Uit een onderzoek dat we net hebben afgerond blijkt dat huurders in de vrije sector, die de afgelopen tweeënhalf jaar verhuisd zijn, zo’n 250 euro meer betalen voor dezelfde woning als zittende huurders.’

Schiet de woondeal tekort? ‘Wat in de tekst staat niet. Maar de volgende stap die moet worden gezet, moet uit Den Haag komen. Daar ontbreekt het nog aan op het moment, in dat opzicht lijken de stemmen in het kabinet erg verdeeld.’◼

Deel dit artikel