Woondeal Groningen

Klaar voor de toekomst

Tekst Silvester Klaasman

Beeld Shutterstock

Groningen moet in ongeveer 10 jaar tijd zo’n 15.000 tot 20.000 nieuwe woningen bouwen. Dat staat beschreven in de woondeal die de gemeente in januari 2019 sloot. Dat is een stevige uitdaging. Maar de gemeente voelt zich gesteund door het rijk.

‘Een bijkomende uitdaging is duurzaam bouwen’

Onderdeel van de woondeal is een zogenoemde versnellingstafel. Daarbij komen alle betrokkenen, verschillende disciplines binnen de gemeente, corporaties en marktpartijen, bij elkaar. ‘Zo kunnen we snel knopen doorhakken,’ zegt wethouder Wonen Roeland van der Schaaf uit. ‘Bij het woningbouwproject Stadshaven hebben we ervaring met deze methode opgedaan. Stadshaven is een gebied waar niet alleen tussen de 3000 en 4000 woningen worden gebouwd, ook moet er een hoop gebeuren op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en energievoorziening. De gemeente heeft daar het geld niet voor, dus hebben we marktpartijen nodig. Inmiddels zijn we met die marktpartijen bijna rond. De samenwerking met het rijk is daarbij van grote toegevoegde waarde. Dat de onderhandelingen zo voorspoedig zijn verlopen is mede te danken aan de bijdrage en de kennis van het rijk.’

Een bijkomende uitdaging is duurzaam bouwen. ‘In Groningen merken we natuurlijk als geen ander de gevolgen van de gaswinning. De prikkel om van het gas af te gaan is hier heel groot. Daarom maken we daar stappen in. Zo zijn we begonnen met warmtebedrijf WarmteStad, een lokaal nutsbedrijf dat we samen met Waterbedrijf Groningen hebben opgericht en waarmee we de nieuwbouw en sommige wijken van warmte voorzien.’

WarmteStad Een andere belangrijke pijler in het duurzaamheidsverhaal is het openbaar vervoer. ‘Groningen is een stad met een hoge pendel,’ aldus Van der Schaaf. ‘Er werken hier veel mensen van buiten de stad en ook zijn er veel studenten die in de regio wonen. De hoeveelheid inkomend verkeer is vrij groot. Om dat in goede banen te leiden gebruiken we twee strategieën. We willen enerzijds zo veel mogelijk dat mensen die in de stad werken er ook komen wonen – gelukkig willen die mensen dat vaak ook. Anderzijds zetten we in op schoon openbaar vervoer vanuit de regio. Een flinke stap die we hebben gezet met waterstofbussen.’

‘Momenteel rijden er 166 elektrische bussen en twee waterstofbussen in de “busconcessie Groningen-Drenthe”,’ vertelt Van der Schaaf. ‘Alle stadsbussen zijn elektrisch en van die waterstofbussen, die regionale ritten rijden, komen er eind dit jaar nog twintig bij. In dat opzicht hebben we voor de toekomst wel het een en ander achter de hand.’ ◼

Deel dit artikel