Nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting

Maatwerk, duurzaamheid en samenwerking

Tekst KAFRA Housing

Beeld KAFRA Housing

De huisvesting van arbeidsmigranten is vaak onder de maat of vindt plaats in gedoogsituaties of op ongewenste locaties. In Nederland is nu al een tekort aan 120.000 tot 150.000 fatsoenlijke verblijfsplaatsen. KAFRA Housing ontwikkelt en beheert moderne huisvestingsoplossingen voor arbeidsmigranten en andere doelgroepen. Maatwerkoplossingen die passen bij de lokale situatie en de wensen van gemeenten, buurtbewoners én arbeidsmigranten. In onder andere Waalwijk, Venray en Horst aan de Maas is deze aanpak al in de praktijk gebracht. En met succes!

Ruim bemeten woningen

‘Bewoners, gemeenten en andere stakeholders worden volledig ontzorgd’

Met haar unieke concept Living as a Service zet KAFRA Housing de nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting. Zo worden bewoners, gemeenten en andere stakeholders volledig ontzorgd rondom alle aspecten van wonen en leven. Dit uit zich in vijf speerpunten: Maatwerk, Kwaliteit van leven, Duurzaam wonen, Intensief beheer en Omgevingsdialoog.

Maatwerk Welke huisvestingsoplossing is het meest geschikt? Dat is afhankelijk van de lokale situatie. KAFRA gaat daarom actief met gemeenten in gesprek om de meest geschikte lokale oplossingen te ontwikkelen. KAFRA heeft hiervoor meerdere unieke huisvestingsconcepten ontwikkeld. Zoals Mobile Homes. Deze zijn geschikt voor twee tot vier personen, ruim bemeten, volledig uitgerust en zeer duurzaam (onder andere gasloos en voorzien van zonnepanelen). Mobile Homes zijn eenvoudig te (ver)plaatsen en daarom ideaal voor acute huisvestingsbehoeften. Ook zijn er Labour Hotels: moderne woon- en studiocomplexen bestaande uit modulaire studio’s. Deze vorm van semipermanente huisvesting is in Waalwijk en Horst aan de Maas reeds operationeel, vereist tijdelijke herbestemming (10 + 5 jaar) en kan binnen 6 tot 9 maanden gerealiseerd worden. En ook transformatie van bestaande bouw kan een goede optie zijn. Afgeschreven of leegstaande panden worden verbouwd tot woonunits en in hun oude glorie hersteld. De panden worden zo weer leefbaar en de lokale omgeving krijgt een positieve boost.

Mobile Homes

Urgent en betaalbaar

KAFRA Housing is een initiatief van Karolina Swoboda en Frank van Gool en sinds begin 2018 actief. Sindsdien heeft KAFRA meerdere grootschalige woonlocaties gerealiseerd, waaronder LH Waalwijk (400 bewoners), MHP Venray (240 bewoners), LH Greenport (416 bewoners), THP Blitterswijck (250 bewoners) en MHP Maasbree (316 bewoners). De huisvestingsconcepten van KAFRA Housing zijn bedoeld voor tijdelijke huisvesting van specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld (shortstay) arbeidsmigranten: werknemers die voor een bepaalde periode naar ons land komen om hier te werken. Maar deze zijn ook geschikt voor andere doelgroepen, zoals studenten, expats, statushouders en urgent woningzoekenden. Doelgroepen met een urgente behoefte en op zoek naar een betaalbare woning voor kortdurend verblijf. KAFRA Housing wil de komende 5 jaar geschikte huisvesting voor 20.000 bewoners realiseren.

Duurzaamheid Tijdelijke huisvesting is naast economische noodzaak een sociale verantwoordelijkheid. Het bieden van een goede, veilige en gezonde woonomgeving staat voor KAFRA hoog in het vaandel. Alle woonruimten van KAFRA Housing zijn ruim bemeten en bieden voldoende privacy. Ze zijn modern ingericht en van alle gemakken voorzien. Daarnaast beschikken alle locaties over uitgebreide groenvoorzieningen en woon-, sport- en ontspanningsfaciliteiten.

KAFRA Housing speelt in op de groeiende roep om duurzaamheid en neemt haar verantwoordelijkheid op het vlak van milieu. Haar woningen zijn gebouwd met duurzame en recyclebare (cradle-to-cradle) materialen, goed geïsoleerd en energiezuinig. De locaties zijn zelfs volledig gasloos en voorzien van zonnepalen om duurzame energie op te wekken.

‘Een open relatie met de omgeving is van groot belang voor het welslagen van projecten’

Succes

De door KAFRA ontwikkelde huisvestingsconcepten slaan aan. KAFRA is inmiddels met tientallen gemeenten in gesprek. Om de lokale wensen en mogelijkheden te verkennen komen wij dan ook graag in gesprek met gemeenten en andere stakeholders. Ook kunnen wij een werkbezoek organiseren naar één van onze woonlocaties.

Welfare Officers verzorgen service en beheer

Beheer en omgevingsdialoog Naast de realisatie van huisvestingslocaties, stuurt KAFRA ook op optimale inrichting van service en beheer. Om bewoners écht goed huisvestingsperspectief te bieden en omwonenden en andere betrokkenen goed te informeren, is professioneel beheer van de locaties van groot belang. KAFRA werkt daarom met professionele (meertalige) Welfare Officers, die 24/7 aanwezig zijn. De Welfare Officers zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de bewoners, zorgen voor goede informatievoorziening en verzorgen de communicatie met de omgeving. Zij fungeren als centraal aanspreekpunt voor bewoners, verzorgen het beheer en borgen het huisreglement.

KAFRA investeert actief in een open, transparante relatie met stakeholders, zoals buurtgenoten, veiligheidsdiensten en gemeenten. Intensieve communicatie met de omgeving is van groot belang voor het welslagen van projecten, want er bestaat vaak weinig draagvlak voor huisvesting van arbeidsmigranten in de wijk (Not in My Back Yard-effect).

Bij de realisatie van elke locatie wordt daarom, in nauwe samenspraak met de gemeente, een informatieavond voor direct omwonenden georganiseerd en worden andere stakeholders geïnformeerd. Ook wordt direct een klankbordgroep van mensen uit de directe omgeving opgericht. De klankbordgroep denkt mee en blijft ook na de opening van de locatie bestaan om verbetersuggesties aan te dragen en de ontwikkelingen te monitoren. ◼

Geïnteresseerd? Neem contact op met Maggie van den Akker via 06-49060103 of mvandenakker@kafrahousing.com. Of kijk eens op de website: www.kafrahousing.com

Deel dit artikel