NSOB

Voor de ambtenaar van nu

Van oude antwoorden naar nieuwe vragen

Tekst NSOB Beeld NSOB

De Master of Public Administration biedt professionals in het openbaar bestuur een scherpe blik op maatschappelijke dynamiek en politiek-bestuurlijke vraagstukken. Decanen Paul Frissen en Jorren Scherpenisse van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) vertellen over de opleiding.

Paul Frissen

‘Meervoudigheid is een belangrijk fenomeen en een cruciale waarde’

‘Werken voor de overheid is heel anders dan werken voor het bedrijfsleven,’ stelt decaan Paul Frissen. ‘Overheden zijn een radar in een complexe structuur van verschillende belanghebbenden en hebben te maken met uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. En dat in een democratisch en politiek speelveld dat bovendien sterk beïnvloed wordt door onder meer culturele, economische, technologische en geopolitieke ontwikkelingen. Dat vraagt om ambtenaren die in staat zijn om dat complexe geheel goed te overzien.’ ‘Verschillende problemen vragen om verschillende oplossingen’, aldus Frissen. ‘Niet alles is maakbaar, maar er is wel een handelingsrepertoire waarover je kunt beschikken om als overheid goed sturing te geven of juist afstand te houden. Met de Master of Public Administration proberen wij dat mee te geven aan de deelnemers.’

Gevarieerd programma Co-decaan Jorren Scherpenisse vult aan: ‘Het programma bestaat uit veel verschillende onderwijsvormen, variërend van cognitieve, theoretische modulen over de fundamenten en basisprincipes van het openbaar bestuur, tot aan modulen over innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen en vernieuwing in de overheid. De individuele buitenlandreis is een hele bijzondere leerervaring. Ook zijn er opdrachten van practitioners over actuele vraagstukken. Met de variatie in onderwijsvormen maken we de verbinding tussen wetenschap en de praktijkervaringen van professionals in het openbaar bestuur.’ Frissen: ‘De MPA brengt professionals uit diverse hoeken van het openbaar bestuur samen en stelt hen in staat om gedurende een periode van 2 jaar wekelijks met elkaar en met topdocenten in gesprek te gaan over de fundamentele en actuele vraagstukken van het openbaar bestuur. Het ontwikkelen van een scherpe blik, meervoudig leren kijken en het versterken van het reflexief vermogen zijn belangrijke doelstellingen van de opleiding.’

Jorren Scherpenisse

‘We verkennen samen wat gevraagd wordt van de ambtenaar van nu’

Nieuwe vragen Scherpenisse: ‘Met de nieuwe ondertitel van de opleiding – Van oude antwoorden naar nieuwe vragen – geven we uitdrukking aan de constante vernieuwing van de opleiding. Enerzijds gaan we in op de klassieke thema’s en vraagstukken van het openbaar bestuur, anderzijds staan we stil bij de actuele ontwikkelingen en uitdagingen van vandaag de dag. Gedeeltelijk komen de oude antwoorden daarbij van pas, maar het levert ook nieuwe vragen op. De confrontatie tussen die twee elementen levert een uitdagend en leerzaam gesprek op. Zo verkennen docenten en deelnemers samen wat gevraagd wordt van de ambtenaar van nu.’ ◼

Deel dit artikel